Λέσχη Αξκών Φρουράς Λάρισας

Σας γνωρίζουμε ότι η Λέσχη Αξκών Φρουράς Λάρισας θα παραμείνει κλειστή την Τρίτη 08 Ιουν 2021 και την Τετάρτη 16 Ιουν 2021, λόγω δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν σ αυτή, κατά τη διάρκεια της άσκησης “MILEX 21”.

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Συνταγματάρχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος