Μνημόσυνο υπέρ πεσόντων Στρατιωτικών Υγειονομικού κατα τους αγώνες του έθνους

Την 16 Απρ 2022, πραγματοποιήθηκε Μνημόσυνο υπέρ πεσόντων Στρατιωτικών Υγειονομικού κατά τους αγώνες του έθνους.

Την ΕΑΑΣ εκπροσώπησε ο γραμματέας του Παραρτήματος Λάρισας,  Λγος (ΠΒ) ε.α. Νασόπουλος Βασίλειος.

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος