Μοριοδότηση Αιτηθέντων Παραθερισμού ΚΑΑΥ Πλαταμώνα

Αγαπητά μέλη της Ένωσης,

Σας κοινοποιούμε τα μόρια όλων των δικαιούχων μελών που υπέβαλαν αίτηση παραθερισμού στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση, για τα μόρια που τους ορίσθηκαν, παρακαλούνται να αποστείλουν την ένσταση στο e mail του Παραρτήματος Λάρισας ( eaaslarisas@gmail.com ) ή να την προσκομίσουν οι ίδιοι στο Γραφείο του Παραρτήματος (Μανδηλαρά 3, 5ος όροφος), την Δευτέρα 18 Μαι 2020, από 10:00 έως 11:00 (ημέρα λειτουργίας του Γραφείου).

Εκ του ΤΣ/ΕΑΑΣ Παράρτημα Λάρισας

KAAY 2020 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 2020 05 12 2
(Κωδικό για άνοιγμα εγγράφου: NESSVN)