Παραθερισμός στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα έτους 2023 Γ

Απαντήθηκαν οι ενστάσεις περί μορίων. 

Είμαστε σε αναμονή έκδοσης διαταγής από την 1η ΣΤΡΑΤΙΑ με τα ονοματεπώνυμα παραθεριστών (κανονικών και αναπληρωματικών).

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος