Παραθερισμός Τέκνων ΑΜΕΑ ε.α. Προσωπικού σε Ειδικές Κατασκηνώσεις Έτους 2024

1. Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της μέριμνας για το προσωπικό, το ΓΕΣ θα επιδοτήσει τον παραθερισμό σε ειδικές κατασκηνώσεις των τέκνων ΑμεΑ (με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω) του προσωπικού του, για το τρέχον έτος (2024).

    α. Επιδοτούμενο Ποσό – Δικαιούχοι:

        (1) Η επιδότηση  ανέρχεται στο ποσό των 58,80€ ημερησίως για παραθερισμό έως και 15 ημερών. Τυχόν αύξηση/ μείωση (έκδοση νέας ΚΥΑ) του ύψους του τροφείου για το 2024 συνεπάγεται ισόποση αναπροσαρμογή.

        (2) Δικαιούχοι επιδότησης είναι το στρατιωτικό προσωπικό (εν ενεργεία και εν αποστρατεία), του Στρατού Ξηράς που διαμένει στην Ελληνική Επικράτειας και είναι γονείς ή ασκούν την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ) τέκνου ΑμεΑ.

2. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων – Έγκριση Δικαιούχων

    α. Το ενδιαφερόμενο Προσωπικό να υποβάλλει μέχρι 23 Απρ 2024 αναφορά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό των τέκνων ως ΑμεΑ, στo Παράρτημα Λάρισας, μόνο ψηφιακά, με χρήση της φόρμας υποβολής εγγράφων που θα βρείτε ΕΔΩ

    β. Στην αναφορά κάθε ενδιαφερόμενου να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία:

        (1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

        (2) Πιστοποίηση Αναπηρίας από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή

3. Η καταβολή της επιδότησης θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του παραθερισμού. Διαδικασία και απαραίτητα δικαιολογητικά θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

4. Έντυπο αίτησης ( σε μορφή Word) μπορείτε να κατεβάσετε κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Αίτηση κατασκήνωσης τέκνων ΑΜΕΑ 2024

   

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Πρόεδρος