Πρόγραμμα Εκδρομής στην Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018
1 Αναχώρηση από ΚΤΕΛ 07:00, Άφιξη Πολ. Μουσείο(ΠΜ) 11:30 Ξενάγηση

2 Αναχώρηση από ΠΜ 13:00, Άφιξη στη Βουλή 14:00 Ξενάγηση

3 Αναχώρηση από Βουλή 15:00, Άφιξη στη ΛΑΕΔ-Γεύμα 15:20

4 Αναχώρηση από ΛΑΕΔ, για το Ξενοδοχείο 16:30, Άφιξη στο ξενοδοχείο 16:45 Ανάπαυση-Ελεύθερος Χρόνος

Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2018
1 Αναχώρηση από ξενοδοχείο 08:30 Άφιξη στο Μουσείο Ακρόπολης 09:00 Περιήγηση

2 Αναχώρηση από Μ. Ακρόπολης 11:40, Άφιξη στο Ίδρυμα Στ. Νιάρχου 12:00 Περιήγηση
3 Αναχώρηση από Ιδρ. Νιάρχου 13:45, Μοναστηράκι- φαγητό (ελεύθερο) 14:15 έως 16:00

4 Αναχώρηση από Μοναστηράκι – Επιστροφή 16:15, Στάση για καφέ 18:45 “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” (ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ)

5 Αναχώρηση για Λάρισα 20:00, Άφιξη Λάρισα 22:15