Προσκύνημα σε Ρούπελ – Ι.Μ.Τίμιου Προδρόμου Σερρών

    Προσκύνημα στο Οχυρό του ”ΡΟΥΠΕΛ” πραγματοποίησαν μέλη της ΕΑΑΣ Λάρισας με τις οικογένειές των την Κυριακή 9 Απρ 2017, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Μάχης των Οχυρών. Μία περιοχή ιστορική, όπου ο Διοικητής Τχης Γεώργιος Δουράτσος απάντησε στο Γερμανό επικεφαλή ”Τα οχυρά παραδίδονται μόνον όταν κυριευθώσιν παρά του αντιπάλου και ο αγών θα συνεχιστεί, πάσα δε απόπειρα προσεγγίσεως του οχυρού, θα συντριβεί”.
     Με το πέρας των εκδηλώσεων και με εθνική υπερηφάνεια, αναχώρησαν και τις απογευματινές ώρες μετέβησαν για προσκύνημα στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, 12 km βορείως της πόλεως. Ένα Μοναστήρι που ιδρύθηκε το 1270, όπου απεσύρθη ο Πατριάρχης Γεννάδιος Σχολάριος μετά το 1453 και ενταφιάστηκε το 1472. Η γυναικεία αδελφότητα εγκαταστάθηκε, στην ερειπωμένη Μονή, το 1986.