Προσκυνηματικό ταξίδι στη Βόρεια Ήπειρο 16-20 Οκτ 2022 – 03

Σας γνωρίζουμε ότι το Παράρτημα Ξάνθης μας απέστειλε το πρόγραμμα  για το Προσκυνηματικό Ταξίδι στη Β. Ήπειρο, 16-20 Οκτ 2022.

Πρόγραμμα (κλικ)

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος