Συνάντηση Ε.Α.Α.Σ. με εκπροσώπους πολιτικών υπαλλήλων εργαζομένων στο ΝΙΜΤΣ

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 13 ΦΕΒ 2024

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Φεβ 2024 συνάντηση με τους εκπροσώπους των πολιτικών υπαλλήλων εργαζομένων στο ΝΙΜΤΣ με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο σε θέματα λειτουργικότητας και εξυπηρέτησης των νοσηλευομένων σε αυτό.

Από τη συζήτηση προέκυψε η κοινή διαπίστωση για τα μεγάλα προβλήματα υποστελέχωσης σε ανθρώπινο δυναμικό καθώς και στην παλαιότητα αλλά και την έλλειψη του απαιτούμενου εξοπλισμού που ταλανίζουν το Νοσοκομείο ώστε αυτό να δύναται να παρέχει υψηλού επιπέδου νοσηλεία στους δικαιούχους.

Η ΕΑΑΣ θα καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση για την πλήρη αξιοποίηση του ΝΙΜΤΣ ώστε αυτό να παραμείνει στην εποπτεία και έλεγχο του ΥΠΕΘΑ καθώς και στο να συνεχίσει απρόσκοπτα την αποστολή του επ’ ωφελεία των δικαιούχων του και μελών μας.

Ουδεμία αλλαγή τόσο στο ιδιοκτησιακό όσο και στο εποπτικό καθεστώς του ΝΙΜΤΣ είναι ανεκτά.

 

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων