Συνάντηση ΕΑΑΣ με ΑΓΕΣ

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 06 Ιουλίου 2023, προγραμματισμένη συνάντηση του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ. με τον Α/ΓΕΣ Αντγο Άγγελο Χουδελούδη.

Την Ε.Α.Α.Σ. εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Υπτγος ε.α. Δεβούρος Ιωάννης, ο Αντιπρόεδρος Αντγος ε.α. Γουμαλάτσος Μιχαήλ και ο Διευθύνων Σύμβουλος Ανχης ε.α. Χρηστίδης Χρήστος.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα εξαιρετικά φιλικό συναδελφικό κλίμα και ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον κ. Α/ΓΕΣ για την ευγένεια και την άψογη φιλοξενία του όπως επίσης και την χρήσιμη και παραγωγική ανταλλαγή απόψεων επί της ενημέρωσης που του έγινε και των προτάσεων που υποβλήθηκαν.

Η Ε.Α.Α.Σ. στην διαρκή προσπάθειά υποστήριξης των συμφερόντων των μελών της, έθεσε στον κύριο Αρχηγό μεταξύ των άλλων και τα παρακάτω χρονίζοντα θέματα μεγάλης σημασίας:

– Θέσπιση τακτικής συνάντησης Δ.Σ. Ε.Α.Α.Σ. με κ. Α/ΓΕΣ ανά τετράμηνο, με επόμενη συνάντηση την 4η Νοε 2023 ώστε να υπάρχει συνεχής επικοινωνία και αλληλοενημέρωση.

– Προγραμματισμός σύσκεψης Ε.Α.Α.Σ. και υπηρεσιακών παραγόντων με το Πρόεδρο του ΜΤΣ προκειμένου να εξεταστούν άμεσα τα εξής θέματα :

– Δημιουργία δύο (2) λογαριασμών ή δύο (2) ταμείων εντός του ΜΤΣ ώστε τόσο οι μέτοχοι όσο και οι μερισματούχοι να απολαμβάνουν την δικαιοσύνη της αναλογικής κατανομής εισφορών, πόρων και απόδοσης μερισμάτων.

Υποβλήθηκε σχετικά στον κ. Α/ΓΕΣ μελέτη με αναλυτικό πίνακα που καταδεικνύει την κατάφωρη αδικία που υφίστανται οι ε.ε. και οι ε.α. συνάδελφοι σε σχέση με τους προερχόμενους από ΕΛ.ΑΣ.

Επίσης υποβλήθηκαν ο Ν. 1911/11 Δεκ 1990/ΦΕΚ 166 Α’, Άρθρο 27 που προέβλεπε τον παραπάνω διαχωρισμό και τεχνηέντως δεν εφαρμόστηκε ποτέ, καθώς και η δημόσια τοποθέτηση – απαντητική επιστολή του τότε ΥΕΘΑ κ. Ιωάννη Βαρβιτσιώτη που αναλύει τους λόγους και τις μεθοδεύσεις που δεν επέτρεψαν την εφαρμογή του.

– Την δίκαιη αναλογική κατανομή του πόρου του 4% στα τρία Μετοχικά Ταμεία, ανάλογα με των αριθμό των μερισματούχων και αφού προηγηθεί ο διαχωρισμός των εκ του ΣΞ και ΕΛ.ΑΣ προερχομένων, που προβλέπεται στα πάσης φύσεως εξοπλιστικά προγράμματα τονίζοντας ότι με την υφιστάμενη τακτική κατανομής των πόρων υπέρ των Ενόπλων Δυνάμεων δημιουργούνται ε.α. συνάδελφοι των τριών Κλάδων διαφορετικών ταχυτήτων και απολαβών εις βάρος των ε.α. συναδέλφων του Στρατού Ξηράς.

Υπενθυμίσαμε στον κ. Α/ΓΕΣ την κατάφωρη αδικία που υφίστανται οι ε.ε. και οι ε.α. συνάδελφοι του Στρατού Ξηράς σε σχέση του Π.Ν και της Π.Α. αφού εύκολα διαπιστώνει κανείς, ότι στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων με τα ίδια χρόνια υπηρεσίας, αποστρατευόμενοι στον ίδιο καταληκτικό βαθμό, υπαγόμενοι στην ίδια κλίμακα ιεραρχίας και ανήκοντας στο ίδιο Υπουργείο λαμβάνουν τελείως διαφορετικά μερίσματα και Β.Ο.Ε.Α.

– Επαναφορά της κράτησης του 2% επί των πάσης φύσεως εξοπλιστικών προγραμμάτων υπέρ του ΕΛΟΑΣ που αναιτιολόγητα και άδικα κόπηκε μόνο για τις προμήθειες του ΣΞ ενώ τα άλλα δύο ΕΛΟΑ (Π.Ν. και Π.Α.) την εισπράττουν κανονικά. Επί του θέματος το ΓΕΣ/ΔΟΙ έχει υποβάλλει σωρεία προτάσεων οι οποίες έχουν τεθεί στο φάκελο “επιτελικής ωρίμανσης”.

– Ο κύριος Αρχηγός συμφώνησε για τη σπουδαιότητα των θεμάτων και δεσμεύτηκε ως προς τη συνδρομή του για την επίλυσή τους.

Η Ένωση ευχαριστεί θερμά τον κ. Α/ΓΕΣ για την άμεση ανταπόκρισή του στο υποβληθέν αίτημα συνάντησης – ενημέρωσης.