Σύνθεση Τοπικού Συμβουλίου ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Αγαπητά Μέλη

Σας ενημερώνουμε ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), στη συνεδρίαση της 15ης Ιουλίου 2020, εξέτασε τις υποψηφιότητες μελών και διορίζει ως νέο Συμβούλιο στο Παράρτημα του Ν. Λάρισας τους παρακάτω:

Αντιστράτηγο Βλάχο Κωνσταντίνο, ως Πρόεδρο
Συνταγματάρχη Τσαβδαρίδη Λάζαρο, ως Αντιπρόεδρο
Συνταγματάρχη Ζιώγα Γεώργιο, ως μέλος
Λοχαγό Νασόπουλο Βασίλειο, ως μέλος
Λοχαγό Στέφο Γεώργιο, ως μέλος

ΕΚ ΤΟΥ ΤΣ/ΕΑΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ