Ταυτότητες μελών ΕΑΑΣ

    Σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση έκδοσης νέου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, τα μέλη θα πρέπει να προχωρήσουν σε επανέκδοση του δελτίου ταυτότητας μέλους ΕΑΑΣ, η οποία και θα αναγράφει τον αριθμό του νέου δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

   

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Πρόεδρος