Τελετή αλλαγής διοικήσεως Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας

Την 04 Φεβ 2022 πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης – παραλαβής διοικήσεως του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας. Ο Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς παρέδωσε τα καθήκοντα του στον Αντιπτέραρχο (Ι) Γεώργιο Φασούλα.

Μέλη του Τοπικού Συμβουλίου του Παραρτήματος Λάρισας της ΕΑΑΣ, παραβρέθηκαν στην τελετή.

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος