ΒΟΕΑ τέκνων Αξκών ε.α.

1. Σας γνωρίζουμε ότι ο Γραμματέας του Παραρτήματος Λάρισας, Λγος ε.α. Νασόπουλος Βασίλειος, επικοινώνησε με το Τμήμα Ειδικών Παροχών (ΒΟΕΑ) του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, ζητώντας διευκρινίσεις για την πρόσφατη ΚΥΑ 6694/23/12/22. Σύμφωνα με την προφορική (τηλεφωνική)  ενημέρωση που έλαβε, ισχύουν τα παρακάτω:

    α. Το ύψος του καταβαλλόμενου βοηθήματος υπολογίζεται κατά το ήμισυ από 01 Ιαν 2023 και μετά και ΟΧΙ αναδρομικά από την ημερομηνία αποστρατείας του Αξκού.

    β. Όσοι εκ των ε.α. Αξκων επιθυμούν τη συνέχιση της κράτησης υπέρ ΒΟΕΑ στο ύψος που προβλέπεται για τους ε.ε. Αξκούς, θα πρέπει να το δηλώσουν και να καταβάλλουν ένα επιπλέον ποσό.

    γ. Σύντομα, θα υπάρξει ανακοίνωση από το Μ.Τ.Σ για το πως θα γίνει η δήλωση, ο καθορισμός και η καταβολή του επιπλέον ποσού.

2. Για τυχόν απορίες επί των παραπάνω, μπορείτε να απευθύνεστε στο ΜΤΣ (Τμήμα Ειδικών Παροχών), τηλ 2111048265-278. 

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος