Βράβευση Αριστούχων Μαθητών

Ενημερώνονται τα μέλη της Ενώσεως ότι την 15η Ιαν 2024 πιστώθηκε το χρηματικό βραβείο 320,00 € στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δήλωσαν οι αριστούχοι μαθητές της Γ’ Λυκείου, σχολικού έτους 2022-2023, τέκνα των μελών της Ε.Α.Α.Σ. 

   

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Πρόεδρος