Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Σχολικού Έτους 2018-2019

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι, για τη βράβευση αριστούχων μαθητών, του σχολικού έτους 2018 – 2019, θα πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο της ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας μέχρι την Τετάρτη 23 Οκτ 2019, τα στοιχεία των αριστούχων μαθητών της Β’ και Γ΄ Λυκείου, τέκνων των μελών μας, προκειμένου να προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες για την δέσμευση και διάθεση του ανάλογου ποσού.

Ως βαθμολογία για την βράβευση, έχει ορισθεί ο βαθμός 18,1.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω:

α. Φ/Α της ταυτότητας Μέλους της ΕΑΑΣ

β. Φ/Α του απολυτηρίου του δικαιούχου.

γ. Φ/Α της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου.

δ. Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, στο οποίο ο αριστούχος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, με την αναγραφή του πλήρους ΙΒΑΝ.

ε. Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη κατάλληλα για το γνήσιο της υπογραφής, προκειμένου για την κατάθεση σε διαφορετικό λογαριασμό, στην περίπτωση μη υπάρξεως τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου αριστούχου.

στ. Φωτοαντίγραφο της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας, ΜΟΝΟ για τους αποστρατευθέντες κατά την διάρκεια του Σχολικού έτους 2018 – 19.

Εκ του ΤΣ/ΕΑΑΣ Παράρτημα Λάρισας

ΑΙΤΗΣΗ 2019