2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΑΑΣ

Από 12 έως 14 Νοεμβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΑΑΣ, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου των Αθηνών και το παρών έδωσαν μέλη της Ενώσεως απ΄ όλη την Ελλάδα, που εκπροσώπησαν τα παραρτήματα υποβάλλοντας ερωτήσεις και κάνοντας προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της Ε.Α.Α.Σ.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου έγινε απολογισμός έργου της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΕΑΑΣ και των Παραρτημάτων της. Μετά ακολούθησε συζήτηση για τις εξελίξεις, που αφορούν την Ε.Α.Α.Σ. και τα μέλη της.

Το Παράρτημα Λάρισας εκπροσωπήθηκε από τον Λγο (ΠΒ) ε.α. Στέφο Γεώργιο, μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Λάρισας.

Πρόγραμμα Συνεδρίου

 


 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος