Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Στρατηγό – Διοικητή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ

    Σήμερα, 09 Νοε 2021, πραγματοποιήθηκε εθιμοτυπική επίσκεψη από τον Πρόεδρο και τον ταμία του Παραρτήματος Λάρισας (Αντγος ε.α. Κωνσταντίνος Βλάχος, Λγός ε.α. Γεώργιος Στέφος) στον Στρατηγό – Διοικητή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ Αντιστράτηγο Πέτρο Δεμέστιχα.

    Διεξάχθηκε σύντομη συζήτηση για θέματα που αφορούν τις σχέσεις ε.ε. και ε.α. Αξκων καθώς και τρόποι υποστήριξης του Παραρτήματος Λάρισας από την 1η ΣΤΡΑΤΙΑ.

 

 

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος