Προσφυγή της Ε.Α.Α.Σ. στο Συμβούλιο της Επικρατείας για Περικοπή του ΒΟΕΑ

Από τα κεντρικά της ΕΑΑΣ εκδόθηκε το παρακάτω Δελτίο Τύπου:

Προσφυγή της Ε.Α.Α.Σ. στο ΣτΕ για Περικοπή του ΒΟΕΑ

Η Ε.Α.Α.Σ. όπως είχε δεσμευτεί, κατέθεσε την 24 /2/2022 προσφυγή στο ΣτΕ για την ακύρωση της ΚΥΑ με αριθμό Φ. 951.1/101/1243962/Σ.5091/23.12.2022 Φ.Ε.Κ 6694/Β/23-12-2022 (πραγματική κυκλοφορία ΦΕΚ 27.12.2022) και συνεχίζει τις προσπάθειες της για το συγκεκριμένο θέμα, που αφορά τη δραματική περικοπή του ΒΟΕΑ των παιδιών των αποστράτων, επιμελούμενη των συμφερόντων των μελών της.

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος