Παραθερισμός Τέκνων που είναι ΑΜΕΑ, σε Ειδικές Κατασκηνώσεις Έτους 2023

    1. Σας γνωρίζουμε, ότι στο πλαίσιο της μέριμνας για το προσωπικό, το ΓΕΣ θα επιδοτήσει τον παραθερισμό σε ειδικές κατασκηνώσεις των τέκνων ΑμεΑ (με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω) του προσωπικού του, για το τρέχον έτος.

        α. Επιδοτούμενο Ποσό – Δικαιούχοι:

            (1) Η επιδότηση σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο (α) σχετικό, ανέρχεται στο ποσό των 52€ ημερησίως για παραθερισμό έως και 15 ημερών. Τυχόν αύξηση/ μείωση (έκδοση νέας ΚΥΑ) του ύψους του τροφείου για το 2023 συνεπάγεται ισόποση αναπροσαρμογή.

            (2) Δικαιούχοι επιδότησης είναι το στρατιωτικό προσωπικό (εν ενεργεία και εν αποστρατεία), του Στρατού Ξηράς που διαμένει στην Ελληνική Επικράτειας και είναι γονείς ή ασκούν την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ) τέκνου ΑμεΑ.

    2. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων – Έγκριση Δικαιούχων

        α. Το ενδιαφερόμενο Προσωπικό να υποβάλλει μέχρι 24 Απρ 2023, αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό των τέκνων ως ΑμεΑ, στο Παράρτημα Λάρισας.

        β. Στην αναφορά κάθε ενδιαφερόμενου να περιέχονται τα παρακάτω στοιχεία:

            (1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

            (2) Πιστοποίηση Αναπηρίας από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή

    3. Η καταβολή της επιδότησης θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του παραθερισμού. Διαδικασία και απαραίτητα δικαιολογητικά θα γνωστοποιηθούν με νεότερο έγγραφο.

    4. Υπόδειγμα αίτησης (σε μορφή word)  μπορείτε να κατεβάσετε εδώ:       Αίτηση_Παραθερισμού_Τέκνων_ΑΜΕΑ_2023

    5. Η υποβολή μπορεί να γίνει είτε με φυσικό τρόπο, στα γραφεία του Παραρτήματος Λάρισας, είτε με ηλεκτρονικό (ψηφιακή βεβαίωση-υπογραφή της αίτησης  και χρήση της φόρμας υποβολής). 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος