Αιτήσεις για Απονομή Ξιφών

Αιτήσεις για χορήγηση ξιφών σε Αποστράτους Αξιωματικούς του Στρατού.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης Αιτήσεων
η 29 Μαΐου 2024(09:00 π.μ.).

             Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης, σας ενημερώνουμε για το έγγραφο που απέστειλε η ΕΑΑΣ σχετικά με τη χορήγηση ξιφών σε Αποστράτους Αξιωματικούς του Στρατού, όπως παρακάτω:

 • Ο κ. Α/ΓΕΕΘΑ σε συνάντηση που είχε πρόσφατα με την ΕΑΑΣ, δεσμεύθηκε για την οριστική επίλυση του χρονίζοντος ζητήματος της χορήγησης ξιφών στους ε.α συναδέλφους που ενώ τα δικαιούνται δεν τα έχουν παραλάβει ακόμη.
 • Το ζήτημα θα επιλυθεί με χορήγηση σχετικής πίστωσης στην Ε.Α.Α.Σ. η οποία αφού συγκεντρώσει τις υπάρχουσες ανάγκες θα τις υποβάλλει ιεραρχικά με ανάλογη εκτίμηση κόστους.

 • Μετά από τη χορήγηση της ανωτέρω πίστωσης, η Ένωση θα προβεί σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες που απαιτούνται για την προμήθεια των αναγκαιούντων ξιφών και στη συνέχεια στην απονομή τους η οποία θα ρυθμιστεί με νεότερες οδηγίες.

 • Διαταγές που έχουν εκδοθεί κατά το παρελθόν και αφορούσαν στην πιθανή οικονομική συνεισφορά ενός εκάστου στο κόστος αγοράς του δικαιούμενου ξίφους ΔΕΝ ισχύουν. Τα ξίφη θα αγοραστούν εφόσον εγκριθεί η ανωτέρω πίστωση με δαπάνη της υπηρεσίας.

Κατόπιν των παραπάνω

καλούμε

τα Μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Παράρτημα Λάρισας και δικαιούνται Απονομή Ξίφους αλλά δεν το έχουν παραλάβει, να υποβάλλουν τις αιτήσεις-δηλώσεις τους.

Δικαιολογητικά για υποβολή
1. Αίτηση με απαιτούμενα στοιχεία.
2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναγράφεται το κείμενο: «Γνωρίζοντας το νόμο περί ψευδούς δηλώσεως σας δηλώνω ότι μέχρι σήμερα δεν έχω παραλάβει το δικαιούμενο από την υπηρεσία ξίφος ενώ προήχθην σε αξιωματικό την ……………….».

Τρόποι υποβολής Αιτήσεων-Δηλώσεων

 1.  Ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής (προτιμώμενος τρόπος):

  – Με καταχώρηση των απαιτουμένων στοιχείων, στον παρακάτω σύνδεσμο.
  – Την ΥΔ θα μπορείτε να την ανεβάσετε μετά την συμπλήρωση των στοιχείων σας στην εφαρμογή.

          2. Με προσέλευση του ενδιαφερομένου στο Παράρτημα Λάρισας τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες:

Δευτέρα 29 Απρ 2024 από 09:30  έως 10:30.
Δευτέρα 13 Μαι 2024 από 10:00  έως 11:30.
Πέμπτη 16 Μαι 2024 από 10:00  έως 11:30.
Δευτέρα 20 Μαι 2024 από 10:00  έως 11:30.

3. Για την εύρυθμη διεκπεραίωση της διαδικασίας διευκρινίζονται τα παρακάτω:

 • Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται και οι δύο δηλώσεις (Αίτηση-Δήλωση στοιχείων και Υπεύθυνη Δήλωση). Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή μέσω gov.gr.

 • Θα τηρηθούν ΑΥΣΤΗΡΑ οι προθεσμίες.

 • Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το πέρας της καθοριζόμενης ημερομηνίας θα θεωρηθούν ως μη υποβληθείσες και δεν θα γίνουν δεκτές.

4.  Η διαδικασία θα διεξαχθεί ΜΟΝΟ:

– μέσω της εφαρμογής και
– με προσέλευση του ενδιαφερομένου στο Παράρτημα.

 ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις μέσω email.

Ημερομηνίες Υποβολής:
Μέσω εφαρμογής μέχρι και 29 Μαΐου 2024 (09:00 π.μ.).

Με προσέλευση στο Παράρτημα μέχρι και 20 Μαΐου 2024
(τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται παραπάνω.).

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Λγός (ΠΒ) ε.α. Στέφος Γεώργιος
Πρόεδρος ΤΣ