ΚΑΑΥ 2024-Ενημέρωση Καρτέλας Μορίων

Αξιότιμα μέλη

Σας γνωρίζουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου δικαιολογητικών για τον παραθερισμό στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα έτους 2024 και έχει ενημερωθεί η Καρτέλα Μορίων του κάθε αιτούντα.

Μπορείτε να ενημερωθείτε:

1. Μέσω της εφαρμογής «Αίτηση ΚΑΑΥ»  
(ισχύει για όσους κατέθεσαν την Αίτησή τους μέσω της εφαρμογής.
Επιλέξτε Οι Αιτήσεις μου – Μόρια.
Είσοδο στην εφαρμογή πατώντας εδώ.)

2. Από την κατάσταση που έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Παραρτήματος Λάρισας.

 Σε περίπτωση που διαπιστώσετε κάποιο λάθος στον υπολογισμό μορίων, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέχρι την Κυριακή 21 Απρ 2024 και ώρα 21:00 με αποστολή Αίτησης Επανεξέτασης στο eaaslarisas@gmail.com

Αιτήσεις Επανεξέτασης Υπολογισμού Μορίων που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω προθεσμία, δεν θα εξετασθούν.   

Από την Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών

*****************************

Ενδεικτικό κείμενο Αίτησης Επανεξέτασης Μορίων:

ΑΜ: …….
Βαθμός: ….
Επώνυμο: ……
Όνομα: ……
Τόπος-Ημερομηνία: ……

Θέμα: ΚΑΑΥ 2024-Αίτηση Επανεξέτασης Υπολογισμού Μορίων

1. Σας γνωρίζω ότι, αιτούμαι την επανεξέταση των δικαιολογητικών που κατέθεσα για παραθερισμό στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα για το έτος 2024, για τους παρακάτω λόγους:

α. ………………………….
β. ………………………….
γ. ………………………….

2. Παρακαλώ για τις ενέργειές σας.

*******************************************
 

Λοχαγός (ΠΒ) ε.α. Γεώργιος Στέφος
Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου