ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΕΤΟΥΣ 2018

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας αποστέλλεται, συνημμένα, η αίτηση παραθερισμού για το ΚΑΑΥ Πλαταμώνα 2018, την οποία αφού συμπληρώσετε να την προσκομίσετε, στα γραφεία της ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

Η επιλογή των δικαιούχων να παραθερίσουν θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί από την ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας και όσοι επιθυμούν να είναι μέλη της επιτροπής να το δηλώσουν μέχρι την Παρασκευή, 16 Μαρ 2018.

Οι αιτήσεις παραθερισμού να περιέλθουν στα γραφεία της ΕΑΑΣ Λάρισας, από τα μέλη αυτοπροσώπως, από Τετάρτη 21 μέχρι την Παρασκευή, 30 Μαρ 2018.

Λοιπές λεπτομέρειες και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά θα κοινοποιηθούν με νέα ανάρτηση

Εκ της ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας
Υπγος ε.α. Γεώργιος Ασμίνης
Μέλος ΤΣ

ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΕΤΟΥΣ 2018