Διεθνή Κατασκηνωτικά Προγράμματα Έτους 2021 Μέσω CLIMS

Σας κοινοποιούμε έγγραφο του ΓΕΣ, που σχετίζεται με Διεθνή κατασκηνωτικά προγράμματα έτους 2021.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα τέκνα του στρατιωτικού (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) και πολιτικού (εν ενεργεία και συνταξιούχων) προσωπικού των Ε.Δ.

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ ΤΕΚΝΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ CLIMS ΕΤΟΥΣ 2021

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Συνταγματάρχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος