Ενημέρωση Μελών για θέματα της ΕΑΑΣ

    Σας γνωρίζουμε ότι κατά το πρόσφατο παρελθόν, υπήρξαν διαμαρτυρίες μερικών μελών του Παραρτήματος, ότι δεν ενημερώθηκαν με email, για κάποια θέματα που τους ενδιέφεραν.

    Για αποφυγή παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον, διευκρινίζονται τα παρακάτω:

    1. Ο επίσημος τρόπος ενημέρωσης των μελών της ΕΑΑΣ (Παράρτημα Λάρισας) πραγματοποιείται με ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπο eaaslarisas.eu, για θέματα είτε πανελλαδικού, είτε τοπικού ενδιαφέροντος. Τα μέλη οφείλουν να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του παραπάνω ιστότοπου, ώστε να ενημερώνονται για τα θέματα που τους ενδιαφέρουν.

    2. Η ενημέρωση των μελών με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email), αποτελεί πρωτοβουλία και όχι υποχρέωση του Παραρτήματος και λειτουργεί υποβοηθητικά, για καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση. Ως εκ τούτου, παράπονο μέλους ότι δεν ενημερώθηκε με email, για τις ανακοινώσεις μας στον επίσημο ιστότοπο μας, δε γίνεται δεκτό, για κανέναν λόγο.

    3. Τα μέλη, μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις επί των ανακοινώσεων στον ιστότοπο του Παραρτήματος, με τους τρόπους που αναγράφονται στη σελίδα Επικοινωνία.

    4. Παρά την προσπάθειά μας, επί 8 μήνες, να συγκεντρώσουμε διευθύνσεις email των μελών, ελάχιστοι συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν, οι οποίοι και λαμβάνουν κανονικά ενημερώσεις μέσω email.

    5. Καλούμε όσους δεν το έπραξαν ακόμα, να προχωρήσουν σε επικαιροποίηση των στοιχείων τους, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα ΕΔΩ.

    Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών του Παραρτήματος Λάρισας, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών, γίνεται με πρωτοβουλία, σκληρή προσωπική εργασία και ιδίους πόρους των μελών του Τοπικού Συμβουλίου, χωρίς καμία έξωθεν υποστήριξη.

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Συνταγματάρχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος