ΚΑΑΥ 2021-Δ

Σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η διαταγή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, όπου καθορίζονται οι παραθεριστές και οι αναπληρωματικοί αυτών για το ΚΑΑΥ Πλαταμώνα, έτους 2021.

Η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ δεν μας επιτρέπει να δημοσιεύσουμε την παραπάνω διαταγή στο διαδίκτυο.

Η πρώτη περίοδος (13 Μαϊ – 23 Μαϊ) ακυρώνεται. Έναρξη λειτουργίας από τη δεύτερη περίοδο (25 Μαϊ – 03 Ιουν).

Κατόπιν των παραπάνω, τα ενδιαφερόμενα μέλη μπορούν να ενημερωθούν στα γραφεία του Παραρτήματος Λάρισας. Τα ονόματα και οι περίοδοι παραθερισμού είναι αναρτημένα στην είσοδο των γραφείων.

Παράλληλα θα ξεκινήσει η αποστολή ατομικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε όσους έχουν δηλώσει διεύθυνση email, καθώς και τηλεφωνική ενημέρωση των υπολοίπων δικαιούχων παραθεριστών (κανονικών και αναπληρωματικών). 

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν επιθυμεί να παραθερίσει στη σειρά που έχει επιλεγεί, θα πρέπει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στην ΕΑΑΣ (ιδιόχειρα ή με εmail), τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την έναρξη αυτής της παραθεριστικής σειράς, ώστε να μη χρεωθεί αρνητικά μόρια. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθεί ότι παραθέρισε και θα του χρεωθούν τα προβλεπόμενα μόρια παραθερισμού για την επόμενη 5ετία.

.

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Συνταγματάρχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος