Επιστολή της ΕΑΑΣ προς την Κυβέρνηση

Σας κοινοποιούμε την επιστολή που απέστειλε η ΕΑΑΣ προς την κυβέρνηση, σχετικά με τους πόρους του ΜΤΣ, από εξοπλιστικά προγράμματα:

ΠΡΟΣ: ΥΕΘΑ, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο

            ΑΝΥΠΟΙΚ, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Τηλ.2103633797                                                                email eaasgrammateia@gmail.com

Φ.890/3/866

Σ.62

Αθήνα,  14 Απρ 2022

 ΚΟΙΝ: Πρόεδρο Κυβερνήσεως,

           κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

           ΥΦΕΘΑ, κ Νικόλαο Χαρδαλιά

           Α/ΓΕΕΘΑ, Σγο κ. Κωνσταντίνο    Φλώρο

           Α/ΓΕΣ, Αντγο κ. Χαράλαμπο Λαλούση

           Α/ΓΕΝ, Αννχο κ. Στυλιανό Πετράκη

           Α/ΓΕΑ, Ανπχο κ. Θεμιστοκλή Μουρολιά

           ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΕΘΑ, κ. Οικονόμου

           ΓΔΟΣΥ Γεν. Δντη, Υπχο κ. Δημήτριο Ρυζιώτη

           ΜΤΣ – ΜΤΝ – ΜΤΑ

           Ε.Α.Α.Σ. – Ε.Α.Α.Ν. – Ε.Α.Α.Α.

           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΑΑΣ

 

ΘΕΜΑ:  Δίκαιη Κατανομή των Πόρων Προερχομένων από την Κράτηση 4% επί των Εξοπλιστικών Προγραμμάτων ΕΔ  ή άλλος

 

            Αξιότιμοι Κύριοι,

            Με το παρόν θέλουμε αφ’ ενός να σας καταστήσουμε κοινωνούς της μεγάλης αγανάκτησης των μελών μας και αφ’ ετέρου να προλάβουμε μια νέα αδικία εξ αιτίας των εξελίξεων, που πληροφορούμαστε ότι δρομολογούνται επί του θέματος και οι οποίες θα επιτείνουν την υφισταμένη άνιση και μεροληπτική εις βάρος μας μεταχείριση.

Όπως ήδη γνωρίζετε, η  Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) έχει πολλές φορές στο παρελθόν αναφέρει σε κρατικούς φορείς το ζήτημα της άδικης κατανομής των πόρων που προέρχονται από την κράτηση του 4% επί των δαπανών του ΥΠΕΘΑ για την άμυνα, καθόσον αυτό αποτελεί για τους αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς, εν ενεργεία και αποστράτους, μείζον θέμα άνισης μεταχείρισης και άδικης συμπεριφοράς της Πολιτείας προς αυτούς.

            Ενεστώσα Κατάσταση

            Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία επί των δαπανών του ΥΠΕΘΑ που αφορούν την άμυνα, υπολογίζεται κράτηση 4% επί της καθαρής αξίας της δαπάνης, η οποία αποδίδεται στα Μετοχικά Ταμεία (ΜΤ) των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), ξεχωριστά στο καθένα και αναλόγως του ποιος Κλάδος εκτελεί την προμήθεια

Οι Νέες Εξελίξεις

Προσφάτως πληροφορηθήκαμε ότι ο ΑΝΥΠΟΙΚ κ. Σκυλακάκης με επιστολές του προς το ΥΠΕΘΑ αντιτίθεται στην καταβολή στα ΜΤ των Ενόπλων Δυνάμεων των ποσών που προέρχονται από το 4% και το 2% των εξοπλιστικών προγραμμάτων, θεωρώντας ότι με τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα τα έσοδα αυτά θα εκτοξευτούν πολύ πάνω από το δημοσιονομικό πρόγραμμα προερχόμενα μάλιστα από δανεισμό της χώρας και προτείνει να τροποποιηθούν τα ποσοστά των κρατήσεων ώστε να προκύπτουν μικρότερα έσοδα των ΜΤ. Συγκεκριμένα προτείνει τα έσοδα αυτά συνολικά να μην υπερβαίνουν το μέσο όρο των ποσών της προηγούμενης πενταετίας προσαυξημένο κατά 50%.

            Την προσέγγιση αυτή αντικρούουμε κάθετα, ως ακολούθως:

                        α. Δεν μπορούμε να λάβουμε ως βάση συζήτησης την προηγούμενη πενταετία, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι τα εξοπλιστικά προγράμματα ήταν σχεδόν ανύπαρκτα.

                        β .Η ενδεχόμενη επίκληση του εξωτερικού δανεισμού είναι μόνον προσχηματική διότι γνωρίζουμε όλοι τα δισεκατομμύρια που έχει διαθέσει η Πολιτεία τα τελευταία χρόνια για τη στήριξη επαγγελματιών και νοικοκυριών λόγω πανδημίας και οικονομικής κρίσης.

                        γ.  Η κράτηση 4% έχει θεσμοθετηθεί ως αντιστάθμισμα στην ανύπαρκτη εργοδοτική εισφορά που για όλους τους άλλους υπαλλήλους και τους δημοσίους λειτουργούς, ακόμη και για τους αστυνομικούς υπαλλήλους, πλην των στρατιωτικών, ανέρχεται σε 3%. Οι στρατιωτικοί είναι οι ΜΟΝΟΙ δημόσιοι λειτουργοί που δεν έχουν επίσημη επικουρική ασφάλεια και οι ΜΟΝΟΙ για τους οποίους δεν καταβάλλει η Πολιτεία εργοδοτική εισφορά ύψους 3%.

            Από τον εφετινό  Π/Υ του ΥΠΕΘΑ (ΑΔΑ: ΨΤΘΩ6-ΜΦΚ) προκύπτει ο παρακάτω πίνακας:

Λογαριασμός

ΓΕΣ

ΓΕΝ

ΓΕΑ

ΣΥΝΟΛΑ

21. Παροχές σε εργαζομένους

1.373.545.000

446.310.000

634.800.000

2.454.655.000

Εργοδοτική Εισφορά του 3% (εάν υφίστατο)

41.206.350

13.389.300

19.044.000

73.639.650

            Δηλαδή αν το ΥΠΕΘΑ πλήρωνε εργοδοτικές εισφορές αυτές θα ήταν στο ύψος περίπου των 73.500.000 ΕΥΡΩ για το έτος 2022. Για την επόμενη 10ετία το ποσό θα ανερχόταν περίπου σε 730.000.000.

            Το εξοπλιστικό πρόγραμμα εντός της επομένης 10ετίας, που έχει ανακοινωθεί, θα είναι κατ’ εκτίμηση μεταξύ 12 και 14 δις., που συνεπάγεται έσοδα υπέρ ΜΤ από 480-560.000.000 και ανά έτος από 48-56.000.000 ΕΥΡΩ. Τα ποσά αυτά είναι κατά πολύ μικρότερα με αυτά που θα ωφελούντο τα ΜΤ από εργοδοτικές εισφορές, και εφ’ όσον το εξοπλιστικό πρόγραμμα εκτελεσθεί όπως έχει προγραμματισθεί. Και το ισοζύγιο αυτό αφορά σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν «αγορές του αιώνα», όπως αποκαλούνται, οι ανακοινωμένες και οι εξελισσόμενες.

            Τι έγινε όμως τις προηγούμενες 10ετίες που δεν υπήρχε αυτό το πρόγραμμα; Τι θα γίνει την μεθεπόμενη 10ετία και τις ακολουθούσες που παρομοίως δεν θα υπάρχει ανάλογο πρόγραμμα; Ελάχιστοι πόροι, επομένως και μικρή ανταποδοτική ωφέλεια για τους στρατιωτικούς.

            Άρα η προσέγγιση του κ. ΑΝΥΠΟΙΚ ουδόλως ευσταθεί και η εφαρμογή της δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες αδικίες προς τους στρατιωτικούς, έναντι όλων των άλλων εργαζομένων.

            Φρονούμε ότι η λογιστική προσέγγιση στην επίλυση τέτοιων θεμάτων χωρίς πολιτική αντίληψη της σχέσης  μεταξύ του επιδιωκόμενου και του διακυβεύματος,  δημιουργεί έντονο συναίσθημα έλλειψης κοινωνικής ευαισθησίας από τη μια  και δρομολογεί παρεπόμενες παράπλευρες συνέπειες από την άλλη, με άδηλα εκ πρώτης όψεως αποτελέσματα,  δυσμενή πάντως για την Πολιτεία και τις Ε.Δ.

            Οι στρατιωτικοί δεν επαιτούν. Απαιτούν ισονομία.

 

            Κατανομή των Πόρων

            Η οποιαδήποτε κατανομή δεν μπορεί να βασίζεται σε αυθαίρετα σενάρια (συμβιβασμού των ασυμβίβαστων), ούτε σε διευθετήσεις Κλαδικών συμφερόντων, αλλά σε αρχές που θα πρέπει να είναι από όλους αποδεκτές, όπως:

            α. Τα ποσά που η Πολιτεία καθορίζει να μοιραστούν στους αποστράτους της αντί εργοδοτικής εισφοράς αντισταθμίζοντας τη μη θεσμοθετημένη επικουρική σύνταξη των στρατιωτικών, πρέπει να μοιράζονται ομοιόμορφα με βάση την αρχή της ισονομίας.

            β. Τα ποσά δίδονται αντί εργοδοτικής εισφοράς προς όλους τους εργαζομένους (στρατιωτικούς) και όχι σε φορείς όπως τα Γενικά Επιτελεία ή τα ΜΤ, άρα πρέπει να διανέμονται αναλόγως των αριθμού των ατόμων που εξυπηρετεί ο κάθε Φορέας και όχι δια του 3 (όσοι και οι Φορείς).

            γ. Τα εξοπλιστικά προγράμματα καλύπτουν επιχειρησιακές ανάγκες των ΕΔ και όχι ανάγκες των Κλάδων, οπότε τα έσοδα από αυτά πρέπει να μοιράζονται σε όλα τα στελέχη των Ε.Δ. και όχι ξεχωριστά ανά Κλάδο. Η διαφορετική προσέγγιση στα οικονομικά δημιουργεί καχυποψία για την επιχειρούμενη εφαρμογή της διακλαδικότητας στις ΕΔ, με αρνητική επίδραση στην επιδιωκόμενη επιτυχία της.

            Δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιείται το επιχείρημα της αυτονομίας των ΜΤ για να δικαιολογηθεί η κατανομή εσόδων που προέρχονται από γενικές ρυθμίσεις της Πολιτείας υπέρ όλων των αποστράτων. Δεν υφίσταται αυτονομία των Ταμείων στους πόρους που δέχονται από την Πολιτεία. Η αυτονομία των Ταμείων υφίσταται και δικαιολογείται ως αυτοδιαχείριση των μερισμάτων στο εσωτερικό τους.

            Επειδή οι προαναφερθέντες πόροι προέρχονται από ρυθμίσεις του ΥΠΕΘΑ υπέρ των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και υποκαθιστούν, κατά κάποιον τρόπο, την ανύπαρκτη εργοδοτική εισφορά υπέρ επικουρικού ταμείου, η Ε.Α.Α.Σ. φρονεί ότι δικαιότερο θα ήταν η κατεύθυνση των πόρων να γίνει προς τους Ειδικούς Κλάδους Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων (ΕΚΟΕΜ),  αντί των Μετοχικών Ταμείων και με δεδομένο ότι οι συνταξιούχοι της ΕΛ.ΑΣ. ήδη λαμβάνουν εργοδοτική εισφορά μέσω του επικουρικού τους ταμείου.

 

            Κύριοι,

            Θεωρούμε ότι έφτασε επιτέλους η ώρα να διευθετηθεί μια κατάφωρη αδικία δεκαετιών και οι ρυθμίσεις που θα θεσμοθετηθούν να την άρουν οριστικά και να μην την επιτείνουν. Έχουμε υπόψη μας τη συνταγματική πρόβλεψη ότι «όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση, έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας» και ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος «η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελεί υπό την εγγύηση του Κράτους». Θεωρούμε παράλογο όντες «εν ενεργεία» να αντιμετωπιζόμαστε ισοτίμως από τον εργοδότη μας, που είναι το Κράτος, ασχέτως Κλάδου προέλευσης και όταν τελούμε “εν αποστρατεία” το ίδιο Κράτος να μας αντιμετωπίζει διαφορετικά. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι ευθύνη και υποχρέωση κάθε δημόσιου λειτουργού να ενεργεί με βάση το κοινό αίσθημα δικαίου και και τις αρχές λειτουργίας κάθε ευνομουμένου κράτους.

Ευελπιστώντας στις εκ μέρους σας ενέργειες, παραμένουμε στη διάθεσή σας για τα περαιτέρω.

 

Αντγος ε.α Σταύρος Κουτρής

 

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος