ΚΑΑΥ 2022 – 03

Σας γνωρίζουμε ότι τα ονόματα των παραθεριστών στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα, θα ανακοινωθούν από το Παράρτημα, μόλις εκδοθεί η σχετική διαταγή της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ.

Εκτιμώμενος χρόνος στο τέλος Απριλίου.

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος