Εξορθολογισμός απόδοσης μερισμάτων (Μετοχικά ταμεία ΕΔ)

Δημοσιεύεται επιστολή της ΕΑΑΣ προς τον ΥΕΘΑ, σχετικά με την απόδοση μερισμάτων των Μετοχικών Ταμείων ΕΔ.

ΠΡΟΣ: ΥΕΘΑ, κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο

 

ΚΟΙΝ: Πρόεδρο Κυβερνήσεως,

κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

ΥΠΡΟΠΟ κ. Τάκη Θεοδωρικάκο

ΥΦΕΘΑ, κ Νικόλαο Χαρδαλιά

Α/ΓΕΕΘΑ, Σγο κ. Κωνσταντίνο Φλώρο

Α/ΓΕΣ, Αντγο κ. Χαράλαμπο Λαλούση

Α/ΓΕΝ, Αννχο κ. Στυλιανό Πετράκη

Α/ΓΕΑ, Ανπχο κ. Θεμιστοκλή Μουρολιά

Α/ΕΛ.ΑΣ., Αντγο κ. Κων/νο Σκούμα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΕΘΑ,

κ. Αντώνιο Οικονόμου

ΓΔΟΣΥ Γεν. Δντη, Υπχο κ. Δημήτριο

Ρυζιώτη

ΜΤΣ/ΠΡΟΕΔΡΟ – ΓΕΝ ΔΝΤΗ

ΜΤΝ ΜΤΑ

Ε.Α.Α.Σ. – Ε.Α.Α.Ν. – Ε.Α.Α.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ε.Α.Α.Σ.

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Χαριλάου Τρικούπη, 18Α, 10679 Αθήνα
2103633797
e-mail:
eaasgrammateia@gmail.com
Φ.890/4/1181

Σ.83

Αθήνα, 26 Μαΐου 2022

ΘΕΜΑ: Εξορθολογισμός Απόδοσης Μερισμάτων από το ΜΤΣ

ΣΧΕΤ: Φ.890/3/866/Σ.62/14 Απρ 2022/ΕΑΑΣ (ΟΣΟ)

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

με το σχετικό η ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Ε.Α.Α.Σ.) υπέβαλε προτάσεις για την δικαιότερη κατανομή του 4% που προέρχεται από το ανακοινωμένο έκτακτο πρόγραμμα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και συγκεκριμένα:

(α) Επιχειρηματολογήσαμε υπέρ της διατήρησης του 4% που προέρχεται από το ανακοινωμένο έκτακτο πρόγραμμα εξοπλισμού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) ως ποσοστού ενίσχυσης των αποστράτων των ΕΔ, αντί της πρότασης του ΑΝΥΠΕΘΟΙΚ κ. Θόδωρο Σκυλακάκη. Θεωρούμε ότι αυτό αντικαθιστά τη μη θεσπισθείσα εργοδοτικής εισφοράς του 3% σε μη θεσπισθείσα επικουρική σύνταξη.

(β) Επιχειρηματολογήσαμε υπέρ της απόδοσης του οποιουδήποτε ποσού προέλθει από τα εξοπλιστικά προγράμματα των ΕΔ ισομερώς σε όλους τους αποστράτους των ΕΔ, για λόγους ισονομίας.

(γ) Επιχειρηματολογήσαμε υπέρ της απόδοσης αυτού του ποσού στους ΕΚΟΕΜ αντί των Μετοχικών Ταμείων, καθόσον το 4% του συγκεκριμένου έκτακτου εξοπλιστικού προγράμματος καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ και θεωρούμε ότι πρέπει να ενισχύσει τους αποστράτους των ΕΔ και επίσης επειδή οι αστυνομικοί μερισματούχοι του ΜΤΣ ήδη λαμβάνουν επικουρική σύνταξη από το δικό τους Ταμείο. Η συγκεκριμένη πρόταση ΔΕΝ επηρεάζει τους θεσμοθετημένους πόρους, την απόδοση του προβλεπόμενου 4% από όλες τις άλλες δαπάνες και τη νομοθεσία των Μετοχικών Ταμείων.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας είναι η κατάθεση και υιοθέτηση συμπληρωματικής των ανωτέρω πρότασης εξορθολογισμού του αποδιδομένου μερίσματος στους μερισματούχους του ΜΤΣ επιδιώκοντας να αποκαταστήσουμε την αδικία που συντελείται εδώ και δεκαετίες εις βάρος των μερισματούχων του ΜΤΣ που προέρχονται από το Στρατό Ξηράς (ΣΞ).

Εισαγωγή

Είναι διαχρονικά διαπιστωμένο ότι ο Στρατός Ξηράς (ΣΞ) αποδίδει πολύ περισσότερα έσοδα στο Ταμείο απ’ ότι η πρώην Χωροφυλακή και μετέπειτα η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), ενώ η πληρωμή μερισμάτων γίνεται κατά ενιαίο τρόπο με αποτέλεσμα οι μερισματούχοι της ΕΛ.ΑΣ. να καρπούνται μεγαλύτερα ποσά από από όσα αντιστοιχούν με βάση τα έσοδα, με τα οποία συμμετέχει η ΕΛ.ΑΣ. Οι απόστρατοι του ΣΞ διαμαρτύρονται συνεχώς για τη συντελούμενη αδικία.

Το θέμα απασχόλησε και στο παρελθόν, από τη δεκαετία του ’80, την Πολιτεία, αλλά δυστυχώς οι υποβληθείσες προτάσεις αγνοήθηκαν και κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες αδρανοποιήθηκαν.

Συγκεκριμένα το 1990, έξι χρόνια μετά την ίδρυση της ΕΛ.ΑΣ (Ν.1481/1984) και τη διάλυση της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων, προέκυψε η ανάγκη και υποχρέωση διαχωρισμού του ΜΤΣ σε δύο ανεξάρτητα Ταμεία, ένα για τους προερχόμενους από τον Στρατό Ξηράς και ένα για τους προερχόμενους από την Ελληνική Αστυνομία και την πρώην Χωροφυλακή (διαχωρισμός και όχι αποπομπή, με αναλογικό διαμοιρασμό της περιουσίας). Η ρύθμιση αυτή συμπεριελήφθη ως άρθρο 27 στο Ν 1911/1990 και ψηφίστηκε ομόφωνα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής. Αυτή η νομοθετική ρύθμιση δεν εφαρμόσθηκε ποτέ!

Το Μάρτιο του 2010, μετά την υπ’ αριθμό 1/2009 Σύμβαση Συνεργασίας Deloitte Business Solutions ΑΕ και Hewitt Associates με τη ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που πρότεινε, μεταξύ άλλων «Δημιουργία Ενιαίου φορέα για όλους τους κλάδους (Ένα Μετοχικό Ταμείο Ενόπλων Δυνάμεων) και την αποχώρηση των αστυνομικών από το ΜΤΣ.». Ούτε αυτό εφαρμόσθηκε.

Ιστορικό

Ο ΣΞ και η ΕΛ.ΑΣ. υπάγονται σε διαφορετικά Υπουργεία και το κάθε Υπουργείο νομοθετεί, όπως έχει αποδειχτεί, διαφορετικά για την πρόβλεψη εσόδων εκ μέρους του προς το στο ΜΤΣ. Το κατατιθέμενο ποσοστό από πάσης φύσεως δαπάνες είναι 4% για το ΣΞ και 2,72% για την ΕΛ.ΑΣ., ιδιαίτερα ετεροβαρές, που επίσης επιβαρύνει τη συνολική ανταποδοτικότητα του Ταμείου. Όπως προκύπτει από το συνημμένο πίνακα, το ποσοστό συμμετοχής στα Έσοδα του ΜΤΣ κατά μέσο όρο (ΜΟ) της τελευταίας 12ετίας είναι του ΣΞ περίπου 58%, της ΕΛ.ΑΣ. 34% ενώ της Περιουσίας 8% (Στήλες J, K και L). Ως αποτέλεσμα προκύπτει ότι μόνον κατα την τελευταία 12ετία ο ΣΞ έχει κατά ΜΟ ετησίως συμμετοχή 30.298.513 € περισσότερα από την ΕΛ.ΑΣ. (Στήλη Μ). Αντίθετα, σε ότι αφορά στην απόδοση μερισμάτων, οι μερισματούχοι της ΕΛ.ΑΣ καρπούνται περίπου το 54,45% των διανεμομένων κάθε χρόνο εσόδων, ενώ οι μερισματούχοι του ΣΞ μόνον το 45,55%! (Στήλες Χ και Υ). Την προηγούμενη 12ετία (2000-2011) η κατάσταση ήταν ακόμη δυσμενέστερη για τον Σ.Ξ.

Όπως προκύπτει από το συνημμένο πίνακα, ο ΣΞ έχει κατά ΜΟ περίπου 9.872 μετόχους παραπάνω (Στήλη P) από την ΕΛ.ΑΣ, οι οποίοι συμβάλλουν στα έσοδα του Ταμείου, ενώ η ΕΛ.ΑΣ έχει κατά ΜΟ 15.000 μερισματούχους παραπάνω από τον ΣΞ (Στήλη AE) οι οποίοι καρπούνται εκ των διανεμομένων κάθε χρόνο εσόδων. Ο λόγος εργαζομένου προς συνταξιούχο παρουσιάζει υπερβολικά μεγάλη διαφορά μεταξύ ΣΞ και ΕΛ.ΑΣ. και υπονομεύει την “υγεία” του Ταμείου. Για τον ΣΞ είναι 1,9:1 (Στήλη AB), ενώ για την ΕΛ.ΑΣ. 0,9:1 (Στήλη AD). Η ασφαλής σχέση που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα ενός ασφαλιστικού ταμείου εργαζομένου προς συνταξιούχο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3:1, ιδανικά 4:1, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Αυτός είναι ένας επιπρόσθετος λόγος που απαιτούνται και άλλοι πόροι ενίσχυσης των εσόδων του Ταμείου.

Σήμερα το διανεμόμενο μηνιαίο μέρισμα κατά ΜΟ 12ετίας και κατά ΜΟ μερισματούχων αδιακρίτως βαθμού είναι 88,88 (Στήλη AF), ενώ εφ’ όσον υλοποιηθεί η πρόταση αυτό θα γινόταν για το ΣΞ 210,33 (Στήλη AJ) ενώ για την ΕΛ.ΑΣ. 60,50 (Στήλη AK).

Παρότι η περιουσία του Ταμείου αποκτήθηκε και οι περισσότερες δωρεές έγιναν σε χρόνους προγενέστερους της ίδρυσης της ΕΛ.ΑΣ., θα μπορούσαμε να δεχθούμε ότι ανήκει σε όλους τους μετόχους και μερισματούχους του Ταμείου.

Στις παρελθούσες δεκαετίες επήλθαν πάμπολλες αλλαγές στη φύση των δύο Κλάδων που συμμετέχουν στο Ταμείο, στο συνταξιοδοτικό και το ασφαλιστικό όλων των δημοσίων λειτουργών, στη δημιουργία επικουρικών ταμείων για τις διάφορες κατηγορίες δημοσιών λειτουργών και στην καταβολή επικουρικών συντάξεων σ’ αυτούς, στην ενοποίηση ασφαλιστικών ταμείων κ.λ.π. Για τους αστυνομικούς υπαλλήλους δημιουργήθηκε επικουρικό ταμείο, ενώ για τους στρατιωτικούς όχι. Τα δε μερίσματα του ΜΤΣ θεωρήθηκαν επικουρικά μόνον για τη σχετική φορολόγησή τους. Παρ΄ όλες τις αλλαγές και την εφαρμογή συγκεκριμένων αρχών λειτουργίας στα επικουρικά και ασφαλιστικά ταμεία καμία αλλαγή δεν ευοδώθηκε, ώστε να εξορθολογιστεί η διαδικασία απόδοσης μερισμάτων από το ΜΤΣ και να εφαρμοστεί η αρχή της ανταποδοτικότητας και αναλογικότητας των παροχών προς τις εισφορές.

Επιβάλλεται η αλλαγή της παρούσας λειτουργίας του ΜΤΣ ως προς τον τρόπο διανομής των πάσης φύσεως παροχών.

Πρόταση

Μετά από τα παραπάνω προτείνουμε:

α. Τη δημιουργία δύο (2) Λογαριασμών στο εσωτερικό του ΜΤΣ. Τα έσοδα από τον κάθε Κλάδο θα ενισχύουν το Λογαριασμό του Κλάδου. Τα έσοδα εκ της Περιουσίας κατανέμονται στους δύο Λογαριασμούς αναλογικά με τον αριθμό του αθροίσματος μετόχων και μερισματούχων του κάθε Λογαριασμού (π.χ. ενδεικτικά εκ του ΜΟ της παρελθούσης δεκαετίας: 48,24% στο ΣΞ και 51,76% στην ΕΛ.ΑΣ.). Η κατανομή των ποσοστών της Περιουσίας θα γίνεται ετησίως.

β. Τα έξοδα του Ταμείου θα καταλογίζονται αναλογικά στους 2 λογαριασμούς.

γ. Το δημιουργηθέν αποθεματικό θα κατανεμηθεί αναλογικά στους 2 λογαριασμούς.

 

δ. Ο κάθε Λογαριασμός θα αποδίδει μέρισμα στους μερισματούχους του κατα τα ισχύοντα σήμερα.

 

ε. Παρόμοια διαδικασία να εφαρμοστεί και για το ΒΟΕΑ, εντός του κάθε Λογαριασμού.

Κύριε Υπουργέ,

Με την υφισταμένη ρύθμιση λειτουργίας του ΜΤΣ ο ΣΞ και τα στελέχη του προσφέρουν κατά πολύ περισσότερα στα έσοδα του ΜΤΣ από την ΕΛ.ΑΣ. και τους αστυνομικούς και τους αποδίδονται (καρπούνται) πολύ λιγότερα. Αυτό αντίκειται σε κάθε έννοια λογικής και ηθικής τάξης και παραβιάζει κατάφωρα την αρχή της ανταποδοτικότητας και αναλογικότητας μεταξύ εισφορών του κάθε Κλάδου και παροχών προς του μερισματούχους του.

Πιστεύουμε ότι ποτέ δεν είναι αργά για την άρση αδικιών και διόρθωση κακώς κειμένων και η παρούσα διανομή μερισμάτων στο ΜΤΣ είναι ένα από αυτά.

Ευελπιστούμε στην υιοθέτηση της πρότασης και στην κατάθεση σχετικής νομοθετικής πρωτοβουλίας.

 

Αντγος ε.α Σταύρος Κουτρής

Ακριβές Αντίγραφο

Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ.

   
   

Ανθστης (ΠΖ) Μαρία Φίλη

Γραμματεία

 

Συνημμένα

1. Πίνακας Εσόδων και Διανομής Μερισμάτων από το ΜΤΣ

2. Διαγραμματική Παρουσίαση Εσόδων και Διανομής Μερισμάτων από το ΜΤΣ

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος