ΚΑΑΥ 2020/2

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με την παρούσα ανακοίνωση, το Παράρτημα Λάρισας αποσκοπεί στην προετοιμασία συλλογής των αναγκαίων δικαιολογητικών του θέματος από τα μέλη του και την απρόσκοπτη κατάθεσή των στην αρμόδια επιτροπή σε χρόνο και τόπο που θα καθορισθεί τις επόμενες ημέρες. Παρακάτω, παρατίθενται: Οδηγίες παραθερισμού, Πρότυπα Αιτήσεων Αξκού ε.α. και Ορφανικής οικογένειας καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης των αιτήσεων.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Ανγος ε.α. Κωνσταντίνος Βλάχος:6936935130 (*7288680), Πρόεδρος
Ταξχος ε.α. Χρήστος Μαλισόβας: 6937048644 (*748643), Αντιπρόεδρος
Υπγος ε.α. Γεώργιος Ασμίνης: 6937024505 (*7024505), Μέλος
Τχης ε.α. Βασίλειος Νασόπουλος: 6974004475, Μέλος
Λγός ε.α. Γεώργιος Στέφος: 6936579748 (*732448), Μέλος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΕΤΟΥΣ 2020

Αίτηση-Αξιωματικού-εα-1 ΛΆΡΙΣΑ

Αίτηση-Ορφανικής-2 ΛΑΡΙΣΑ

Οδηγίες-συμπληρώσεως-Αιτήσεων3 ΛΑΡΙΣΑ