ΚΑΑΥ 2020 – Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών/3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΑΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟ
ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΤΟ 2020

Η 1η Στρατιά/ΔΠΠΣ, σε απάντηση σχετικού εγγράφου της ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας, μας κοινοποίησε την απόφασή της για παράταση υποβολής των καταστάσεων των, προς παραθερισμό στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα, μελών του, έως την 30 Απρ 2020.
Κατόπιν τούτου και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το πλαίσιο των αυστηρών προληπτικών μέτρων της πολιτείας για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊου, την προστασία του κοινωνικού συνόλου αλλά κυρίως την προστασία των μελών της Ενώσεως Αποστράτων Αξκων Ν. Λάρισας, του ΤΣ του Παραρτήματος και των μελών της επιτροπής παραλαβής των δικαιολογητικών για το ΚΑΑΥ Πλαταμώνα , καθορίζονται τα παρακάτω:

Τρόπος Υποβολής των δικαιολογητικών.

Ο τρόπος υποβολής των δικαιολογητικών, από τα μέλη του Παραρτήματος Λάρισας, θα γίνεται χωρίς φυσική παρουσία. Επομένως, καθορίζονται από το ΤΣ/Παράρτημα Λάρισας, οι παρακάτω τρόποι υποβολής:

Ο ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής (κύριος)
Η αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας στο e-mail: eaaslarisas.kaay@gmail.com

Υποβολή με courier
Το μέλος του Παραρτήματός μας, το οποίο αποφάσισε να υποβάλλει τα δικαιολογητικά με τον παραπάνω τρόπο, έχει την υποχρέωση να παραδώσει το σχετικό Φάκελο στα ΕΛΤΑ Courier Λάρισας (Ανθίμου Γαζή 43 – 100μ περίπου πριν τη συμβολή με την Ηρώων Πολυτεχνείου, Τηλ: 2410 610225, Ωράριο: ΔΕ-ΠΑ: 09:00-19:00, ΣΑ: 09:00-13:00, ΚΥ: Κλειστά)
Μετά από σχετικές ενέργειες του ΤΣ του Παραρτήματος, η αμοιβή των ΕΛΤΑ Courier Λάρισας(για όσους το παραδώσουν στην έδρα του Courier) ανέρχεται στο ποσό των 3,75 ευρώ το οποίο και θα πληρώνεται με την κατάθεση του φακέλου. Εννοείται ότι την υπόψη δαπάνη επιφορτίζεται εξολοκλήρου ο καταθέτων τον φάκελο.
Η διεύθυνση αποστολής είναι: ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας, Μανδηλαρά 3, ΤΚ 41222, Λάρισα

Χρονικές Λεπτομέρειες

Έναρξη Υποβολής Κατάθεσης Δικαιολογητικών
Τετάρτη, 01 Απριλίου 2020

Πέρας Υποβολής Κατάθεσης Δικαιολογητικών
Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το πέρας της παραπάνω καθοριζόμενης ημερομηνίας θα θεωρηθούν ως μηδέποτε υποβληθείσες.

Λοιπές Οδηγίες.

Λόγω της εκτάκτου καταστάσεως, που αντιμετωπίζουμε όλοι μας και της οποίας την εξέλιξη δεν είναι σε θέση κανείς να προδιαγράψει, επισημαίνουμε την σχολαστικότητα που πρέπει να διακατέχει τον καθένα μας στην συγκέντρωση και την πληρότητα των υποβαλλομένων δικαιολογητικών.

Δικαιολογητικά τα οποία δεν θα είναι ΠΛΗΡΗ και τα ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ από την ΕΑΑΣ, θα θεωρηθούν ως μηδέποτε υποβαλλόμενα.

Δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας για τυχόν διόρθωση παραλείψεων ή αλλαγών ή υποβολής εκ νέου λανθασμένων δικαιολογητικών δεν πρόκειται να υπάρξει.

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους τους συναδέλφους οι ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνεται η όλη διαδικασία συντάξεως των, προς παραθερισμό στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα, καταστάσεων.

Οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν διαφορετική ενδεχομένως άποψη, μπορούν ακόμη και τώρα να δηλώσουν, ώστε να μετέχουν της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών και να συμμετάσχουν εκ των έσω στην σχετική διαδικασία, ώστε να διαμορφώσουν μια σαφή και πλήρη εικόνα για αυτήν.

Θα επιθυμούσαμε για μία ακόμη φορά στην προαναφερόμενη πρόσκληση να συμμετάσχουν τα μέλη του παραρτήματός μας που κατά καιρούς κινήθηκαν νομικά εναντίον συναδέλφων μας (χωρίς να δικαιωθούν), μελών επιτροπών ΚΑΑΥ, ή μελών που θεωρούν ότι γίνονται παρατυπίες στην όλη διαδικασία.

Λάρισα, 31 Μαρ 2020
ΤΟ ΤΣ/ΕΑΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ