Ορθή Υποβολή Δικαιολογητικών ΚΑΑΥ 2020/4

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Από την μέχρι τώρα πορεία υποβολής των δικαιολογητικών, προς παραθερισμό στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα διαπιστώνεται ότι πολλά μέλη μας δεν μεριμνούν για την ορθή και πλήρη υποβολή των απαιτουμένων δικαιολογητικών.

Τονίζουμε για μια ακόμη φορά ότι, διανύουμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Ήδη η κεντρική ΕΑΑΣ και τα Παραρτήματά της σε όλη την Ελλάδα έχουν κλείσει. Παρόλα αυτά καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρωθεί και αυτή η δραστηριότητα. Προκειμένου όμως να συμβεί αυτό, απαιτείται η βοήθεια από όλους. Συνεπώς καλούμε και πάλι τα μέλη μας να είναι σχολαστικά στη συγκέντρωση και υποβολή των απαιτουμένων δικαιολογητικών.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά κατηγορία, καθώς και τα πρότυπα των αιτήσεων, βρίσκονται αναρτημένα στην ανακοίνωση 2 «ΚΑΑΥ 2020/2 – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΕΤΟΥΣ 2020» στην
ιστοσελίδα του Παραρτήματός μας (eaaslarisas.net).

Επίσης, επισημαίνουμε ότι, η Αίτηση με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται, κατά κύριο λόγο, ηλεκτρονικά,
στο e mail: eaaslarisas.kaay@gmail.com
δευτερευόντως με Courier, όπως περιγράφεται στην Ανακοίνωση 3 ( ΚΑΑΥ 2020 – Οδηγίες Υποβολής Δικαιολογητικών/3) της ιστοσελίδας μας.

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση λάθους δεν πρόκειται να ειδοποιηθεί κανείς και τα δικαιολογητικά θα θεωρηθούν ως μηδέποτε υποβληθέντα.

Επιπλέον, καλούμε, όποιος θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει στην επιτροπή των ΚΑΑΥ τις υπηρεσίες του να το δηλώσει στον Πρόεδρο ή τα μέλη του ΤΣ του Παραρτήματός μας.

Σας ευχόμαστε Καλή Δύναμη, Υπομονή, Κουράγιο και προ πάντων ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ!!!.

Εκ του ΤΣ/ΕΑΑΣ Παράρτημα Λάρισας