Ηλεκτρονική Αίτηση Βεβαίωσης Οικογενειακής Κατάστασης

Αγαπητά Μέλη της Ένωσης,

Για την ηλεκτρονική αίτηση και παραλαβή της Βεβαίωσης Οικογενειακής Κατάστασης, δίνονται οι παρακάτω οδηγίες – βήματα, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν το εν λόγω δικαιολογητικό, που απαιτείται για τα ΚΑΑΥ, χωρίς την ανάγκη να βγουν από το σπίτι.

Η πύλη ermis , αποτελεί την ενιαία Κυβερνητική Διαδικτυακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης για την πληροφόρηση πολιτών και επιχειρήσεων και την παροχή ασφαλών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (www.ermis.gov.gr – http://www.ermis.gov.gr/portal/page/portal/ermis/).

Βήματα, για έκδοση Βεβαίωσης Οικογενειακής Κατάστασης
1. Εισαγωγή στο: www.ermis.gov.gr
2. Επιλογή: Σύνδεση (επάνω αριστερά)
3. Επιλογή: Είσοδος
4. Καταχώρηση κωδικών TAXIS
5. Εξουσιοδότηση
6. Εισαγωγή: e mail και υποβολή
7. Επιλογή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Κατηγορία 02)
8. Επιλογή: Εθνικό Δημοτολόγιο
9. Επιλογή: Χορήγηση Βεβαίωσης Οικογενειακής Κατάστασης (Εθνικό Δημοτολόγιο) – Εκτέλεση Υπηρεσίας
10. Συμπλήρωση στοιχείων στο εμφανιζόμενο Πεδίο.

Εκ του ΤΣ/ΕΑΑΣ Παράρτημα Λάρισας