Υπενθύμιση Χρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών ΚΑΑΥ Πλαταμώνα 2020/5

Αγαπητά μέλη,

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση του Παραρτήματός μας (Παράρτημα Λάρισας), την Μ. Τετάρτη,15 Απρ 2020 λήγει η υποβολή των δικαιολογητικών για παραθερισμό στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα, για την περίοδο 2020.
Κατόπιν αυτού, αιτήσεις για το εν λόγω θέμα, που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή θα κατατίθενται στα ΕΛΤΑ Courier Λάρισας, μετά την 24:00(ώρα Ελλάδος), της Μ. Τετάρτης, 15 Απρ 2020, δεν θα γίνονται δεκτές και θα θεωρούνται ως μηδέποτε γενόμενες. Δεκτές θα γίνονται, μόνο, οι υποβαλλόμενες μέχρι, 15 24:00 Απρ 2020.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Εκ του ΤΣ/ΕΑΑΣ Παράρτημα Λάρισας