ΚΑΑΥ 2020 – Κενά Διαμερίσματα

Αγαπητά μέλη,

Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν ενημέρωσης της 1ης Στρατιάς, στην 3η Παραθεριστική Σειρά (15-21 Ιουνίου 2020) υπάρχουν 5 κενά διαμερίσματα.
Όποιος επιθυμεί παραθερισμό στην εν λόγω σειρά, να υποβάλλει το αίτημά του τηλεφωνικά, μέχρι την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00, στα παρακάτω τηλέφωνα:
α. 6937024505 (*7024505) Ασμίνης Γεώργιος, ή
β. 6936579748 (*732448) Στέφος Γεώργιος

Προτεραιότητα στην επιλογή έχουν τα αναπληρωματικά μέλη των σειρών παραθερισμού και κατόπιν τα λοιπά μέλη.
Η σειρά επιλογής των δικαιούχων θα καθοριστεί με βάση τα μόρια που συγκεντρώνει ο καθένας.

Εκ του ΤΣ/ΕΑΑΣ Παράρτημα Λάρισας