ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

Αγαπητά μέλη,

Σας κοινοποιούμε τα σχετικά έγγραφα, τα οποία μας απεστάλησαν από την ΕΑΑΣ, που αφορούν στο διορισμό των νέων Τοπικών Συμβουλίων (ΤΣ) στα κατά τόπους Παραρτήματα.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τις κατά την κρίση σας ενέργειες.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΑΑΣ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Τ
ΥΔ Ν 105 για ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΣ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΕΑΑΣ (2)