ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ε.α ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΘΕΡΙΝΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Αγαπητά μέλη,

Σας κοινοποιούμε σχετικά έγγραφα της ΕΑΑΣ, που αφορούν στις παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2020.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και τις κατά την κρίση σας ενέργειες.

Εκ το ΤΣ/ΕΑΑΣ Παράρτημα Λάρισας

Δγη ΕΑΑΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 2020
Παράρτημα Α(2) – Αίτηση
Παράρτημα Β(2)- Μοριοδότηση