Καταβολή ΒΟΕΑ Μηνός Ιουνίου 2022 από ΜΤΣ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τη χορήγηση του ΒΟΕΑ για τον μήνα Ιούνιο του έτους 2022, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.

Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ