Λογαριασμοί email Μελών Παραρτήματος Λάρισας

Σας γνωρίζουμε ότι κατά το τελευταίο διάστημα, παρατηρείται το φαινόμενο, ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που αποστέλλονται στα μέλη, να μην παραλαμβάνονται από όλους.

Συγκεκριμένα, ορισμένες διευθύνσεις απορρίπτουν τη λήψη των μηνυμάτων, επιστρέφοντας ως αιτιολογία το παρακάτω μήνυμα σφάλματος:

Δεν ήταν δυνατή η παράδοση του μηνύματός σας στον χρήστη XXXXXXXXXXXXXX. Τα εισερχόμενά του είναι πλήρη ή λαμβάνει μεγάλο αριθμό μηνυμάτων αυτήν τη στιγμή.

Επισημαίνεται, ότι είναι ευθύνη του παραλήπτη να διατηρεί λειτουργικό το ηλεκτρονικό “γραμματοκιβώτιο” του και καμία ευθύνη δεν φέρει η ΕΑΑΣ για τυχόν μη ληφθέντα μηνύματα.

Δεν θα εκδοθούν άλλες ανακοινώσεις επί του θέματος.

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος