Κληροδότημα Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη

Σας κοινοποιούμε έγγραφα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, που αφορούν σε βοηθήματα του Κληροδοτήματος “Χρήστου Μιχαήλ Γρυπάρη”.

Ανακοίνωση για Βοηθήματα Κληροδοτήματος Γρυπάρη

Υπόδειγμα Αίτησης (Κληροδότημα Γρυπάρη) 2022

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος