Λειτουργία Λέσχης Αξκων Φρουράς Λάρισας

Από την 1η ΣΤΡΑΤΙΑ μας ενημέρωσαν ότι η Λέσχη Αξκων Φρουράς Λάρισας, την Παρασκευή 05 Απρ 24, θα παραμείνει κλειστή, λόγω εργασιών συντήρησης του κτιρίου.

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Λοχαγός (ΠΒ) ε.α. Γεώργιος Στέφος
Αντιπρόεδρος