ΚΑΑΥ 2024 Αιτήσεις Παραθερισμού

Σας γνωρίζουμε ότι ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για παραθερισμό στο ΚΑΑΥ Πλαταμώνα, για το έτος 2024.

Ημερομηνίες Υποβολής:

Από 03 Απρ 2024 μέχρι και 10 Απρ 2024 (23:59).

Προθεσμίες

α.Έναρξη Υποβολής Κατάθεσης Δικαιολογητικών: Τετάρτη, 03 Απρ 2024

β. Πέρας Υποβολής Κατάθεσης Δικαιολογητικών: Τετάρτη 10 Απρ 2024 και ώρα 23:59

Για την εύρυθμη διεκπεραίωση της διαδικασίας θα τηρηθούν ΑΥΣΤΗΡΑ οι παραπάνω προθεσμίες.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά το πέρας της παραπάνω καθοριζόμενης ημερομηνίας θα θεωρηθούν ως μη υποβληθείσες και δεν θα γίνουν δεκτές.

Τρόποι υποβολής δικαιολογητικών

– Ηλεκτρονικά Μέσω εφαρμογής (προτιμώμενος τρόπος):   

– Ταχυδρομικά
Λόγω προβλημάτων με εταιρίες ταχυμεταφορών (courier), που αντιμετωπίσαμε κατά το παρελθόν, όπως απώλεια ή εκπρόθεσμη παράδοση φακέλων, ταχυδρομικές αιτήσεις ΔΕΝ θα παραληφθούν.

Με παράδοση στα γραφεία του Παραρτήματος Λάρισας.

Τα γραφεία θα είναι ανοικτά για παραλαβή αιτήσεων τις παρακάτω ημερομηνίες και ώρες:

Τετάρτη 03 Απρ 2024 από 09:30  έως 11:30.

Πέμπτη 04 Απρ 2024 από 09:30  έως 11:30.

Παρασκευή 05 Απρ 2024 από 09:30  έως 11:30.

Δευτέρα 08 Απρ 2024 από 09:30  έως 11:30.

Τρίτη 09 Απρ 2024 από 09:30  έως 11:30.

Τετάρτη 10 Απρ 2024 από 09:30  έως 11:30.

Μπορείτε επίσης να υποβάλλετε δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο, στο ταχυδρομικό κουτί που βρίσκεται τοποθετημένο έξω από τα γραφεία του Παραρτήματος, στον 5ο όροφο (Μανδηλαρά 3).

Παρακαλούμε διαβάστε πολύ προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν, πριν τηλεφωνήσετε στην ΕΑΑΣ για απορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Δικαιούχοι Υποβολής Αίτησης παραθερισμού είναι τα μέλη της ΕΑΑΣ, καθώς και τα μέλη ορφανικών οικογενειών που έχουν μόνιμη διαμονή στη Λάρισα και είναι εγγεγραμμένοι στην Ε.Α.Α.Σ. Παράρτημα Λάρισας.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ
ΚΑΑΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ EΤΟΥΣ 2024

α/α

ΣΕΙΡΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

(ΗΜΕΡΕΣ)

ΚΕΝΗ

ΗΜΕΡΑ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

1

1η

Σάββατο,

18 Μαΐ 24

Δευτέρα,

27 Μαΐ 24

10

Τρίτη

28 Μαΐ 24

2

2η

Τετάρτη,

29 Μαΐ 24

Σάββατο,

08 Ιουν 24

11

Κυριακή

09 Ιουν 24

3

3η

Δευτέρα,

10 Ιουν 24

Τετάρτη,

19 Ιουν 24

10

Πέμπτη

20 Ιουν 24

4

4η

Παρασκευή,

21 Ιουν 24

Δευτέρα,

01 Ιουλ 24

11

Τρίτη

02 Ιουλ 24

5

5η

Τετάρτη,

03 Ιουλ 24

Σάββατο,

13 Ιουλ 24

11

Κυριακή

14 Ιουλ 24

6

6η

Δευτέρα,

15 Ιουλ 24

Πέμπτη,

25 Ιουλ 24

11

Παρασκευή

26 Ιουλ 24

7

7η

Σάββατο,

27 Ιουλ 24

Τρίτη,

06 Αυγ 24

11

Τετάρτη

07 Αυγ 24

8

8η

Πέμπτη,

08 Αυγ 24

Κυριακή, 1

18 Αυγ 24

11

Δευτέρα

19 Αυγ 24

9

9η

Τρίτη, 2

20 Αυγ 24

Πέμπτη,

29 Αυγ 24

10

Παρασκευή

30 Αυγ 24

10

10η

Σάββατο,

31 Αυγ 24

Τρίτη,

10 Σεπ 24

11

Τετάρτη

11 Σεπ 24

11

11η

Πέμπτη,

12 Σεπ 24

Κυριακή,

22 Σεπ 24

11

Δευτέρα

23 Σεπ 24

12

12η

Τρίτη,

24 Σεπ 24

Παρασκευή,

04 Οκτ 23

11

Πέρας

περιόδου

  • Η ηλικία των τέκνων, εξάγεται με την αφαίρεση του έτους γέννησης, από το τρέχον έτος. 

Δικαιολογητικά

α. Αίτηση Παραθερισμού

(1) Με ηλεκτρονική υποβολή:

(2) Με χειρόγραφη δήλωση:

 Για τους Αξκούς ε.α., και χήρους-χήρες Αξκων ε.α.  Αίτηση.

 Για τις Ορφανικές Οικογένειες, δηλαδή για  τα Τέκνα, του αποβιώσαντος Αξκού ε.α., Αίτηση.

Σε κάθε Αίτηση Παραθερισμού, υπάρχει υποχρέωση επιλογής πέντε (5) διαφορετικών «Σειρών Προτίμησης». Σε περίπτωση που για προσωπικούς – οικογενειακούς λόγους, ο αιτών επιθυμεί να επιλέξει λιγότερες των πέντε (5) τότε, με την υποβολή της αίτησης, θεωρείται ότι αναγνωρίζει και δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που δεν επιλεγεί καθόλου για παραθερισμό έτους 2024, αυτό πιθανώς και να οφείλεται στο γεγονός της μη καταγραφής πέντε (5) «Σειρών Προτίμησης».

Επιπροσθέτως, επί της Αίτησης Παραθερισμού, υφίσταται η δυνατότητα επιλογής «Οποιαδήποτε Σειρά». Εφόσον σημειωθεί η ένδειξη «ΝΑΙ», παρέχεται η δυνατότητα ώστε, όταν τα εξαχθέντα μόρια του δεν επιτρέπουν την επιλογή του σε μια από τις δηλωθείσες Παραθεριστικές Σειρές, να δύναται να παραθερίσει, έστω και σε κάποια άλλη Σειρά Παραθερισμού.

β. Αντίγραφο ταυτότητας μέλους ΕΑΑΣ.

γ. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονικά από ΕΔΩ)

δ. Για τα τέκνα που είναι Σπουδαστές [ενήλικα που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, τα οποία σπουδάζουν σε πανεπιστημιακές σχολές (ΑΕΙ, ΤΕΙ), ή σε ιδιωτικά λύκεια ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος, ή σχολές μαθητείας του OAEΔ ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ή αναγνωρισμένες μεταπτυχιακές σχολές της ημεδαπής ή αλλοδαπής], απαιτείται ένα εκ των παρακάτω :

(1) Εγκεκριμένη Βεβαίωση της Σχολής που σπουδάζουν, όπου να φαίνεται η Σχολή, η ημερομηνία έκδοσης, η ημερομηνία έναρξης σπουδών και τα προβλεπόμενα έτη σπουδών, ή εναλλακτικά,

(2) Ευκρινές φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων, της εν ισχύ Φοιτητικής Ταυτότητας.

ε. Εφόσον είναι Σπουδαστές Στρατιωτικών Σχολών ή υπηρετούν την θητεία τους (ενήλικα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους), ανάλογα με την περίπτωση, ένα από τα παρακάτω:

(1) Βεβαίωση της Στρατιωτικής Σχολής που σπουδάζουν, σε πρωτότυπη μορφή ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής, όπου να φαίνεται η Σχολή, η ημερομηνία έκδοσης, η ημερομηνία έναρξης σπουδών και τα προβλεπόμενα έτη σπουδών.

(2) Βεβαίωση της Στρατιωτικής Μονάδας που υπηρετούν, σε πρωτότυπη μορφή ή ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτής, όπου να φαίνεται η Μονάδα, η ημερομηνία έκδοσης, η ημερομηνία παρουσίασης στην Μονάδα και ο προβλεπόμενος χρόνος απόλυσής του.

στ. Για τα άνεργα τέκνα (ενήλικα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους), απαιτείται ένα εκ των παρακάτω :

(1) Εγκεκριμένο Δελτίο Ανεργίας και των δύο όψεων, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στα μητρώα ανέργων του οποίου (οφείλουν να) είναι εγγεγραμμένα, ή εναλλακτικά,

(2) Πρόσφατο Τριμηνιαίο Αποδεικτικό Ανανέωσης από τον ΟΑΕΔ (σ.σ. εκδίδεται ηλεκτρονικά), στην περίπτωση που το Δελτίο Ανεργίας έχει λήξει.

ζ. Στην περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης γάμου, πλέον του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, απαιτείται και ένα αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή αντίγραφο της δικαστικής απόφασης (σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου ή μη, αντίστοιχα), που καθορίζει την άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου.

η. Αντίγραφο πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης Ε1 στο οποίο να φαίνεται ότι είναι καταγεγραμμένα τα υπ’ όψιν τέκνα

θ. Στην περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης των συζύγων (πλην της περιπτώσεως που σε κάποιο τέκνο περιήλθε η σύνταξη του θανόντος γονέα του), τα τέκνα καταλογίζονται ως προστατευόμενα, στον γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, τα τέκνα καταλογίζονται ως προστατευόμενα στον πατέρα. Σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων έχει τη γονική μέριμνα, τα τέκνα καταλογίζονται ως προστατευόμενα, στον γονέα αυτόν. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.

ι. Τα ανήλικα τέκνα, καθώς και τα ενήλικα τέκνα που περιγράφονται στις παραπάνω περιπτώσεις, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ, έστω και αν συνοικούν με τον αιτούντα γονέα, δεν λογίζονται ως προστατευόμενα Μέλη. Στον υπολογισμό του ποσού των 3.000 ευρώ, δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξής εισοδήματα :

(1) Η διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο, με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό συμφωνητικό.

(2) Το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

ια. Μονογονεϊκή Οικογένεια

Μονογονεϊκή οικογένεια, νοείται εκείνη όπου ο γονέας του ανήλικου τέκνου, ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα την επιμέλεια αυτού, είτε εν τοις πράγμασι είτε κατόπιν δικαστικής απόφασης. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση, είναι τα εξής:

(1) Περίπτωση Χηρείας:

Πιστοποιητικό Χηρείας ή Πιστοποιητικό (ή Βεβαίωση) Οικογενειακής Καταστάσεως.

(2) Περίπτωση Διαζυγίου ή Ακύρωσης Γάμου

(α) Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Οικογενειακής Καταστάσεως.

(β) Αντίγραφο συμβολαιογραφικής πράξης ή αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που καθορίζει την αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου (σε περίπτωση συναινετικού διαζυγίου ή μη, αντίστοιχα).

ιβ. Πολύτεκνη Οικογένεια

Ως Πολύτεκνος θεωρείται αυτός που έχει τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα και άνω. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω :

(1) Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Οικογενειακής Καταστάσεως.

(2) Τελευταία φορολογική δήλωση Ε1,  στην οποία να φαίνεται ότι είναι καταγεγραμμένα τα υπ’ όψιν τέκνα στον Κωδικό Αριθμό (Κ.Α.) 003, προκειμένου να διαπιστωθεί – συνδυαστικά με το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως – ότι τα υπ’ όψιν τέκνα, του καταλογίζονται ως προστατευόμενα.

(3) Τα δικαιολογητικά για τα ενήλικα τέκνα, που απαιτούνται κατά περίπτωση, όπως περιγράφονται στις παραγράφους 6δ, 6ε, 6στ.

ιγ. Για τον Χαρακτηρισμό ως ΑΜΕΑ του αιτούντος ή της Συζύγου ή του Τέκνου του:

(1) Ως Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) νοούνται τα άτομα με μακροχρόνιες, σωματικές ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, δύναται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών, σε ίση βάση με τους άλλους και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, καθώς επίσης και τα ανήλικα άτομα που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό τουλάχιστον 50 %. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι :

(α) Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, από το αρμόδιο ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) είτε

(β) Γνωμάτευση (Αναπηρίας) από την ΑΣΥΕ (Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επιτροπή).

(2) Οι παραπάνω υποβαλλόμενες γνωματεύσεις θα πρέπει να είναι σε χρονολογική ισχύ, κατά την ημερομηνία ενάρξεως των αιτουμένων παραθεριστικών περιόδων. Διαφορετικά θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «εφ’ όρου ζωής», για να γίνουν αποδεκτές.

(3) Ειδικά για τα τέκνα ΑμεΑ, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, έστω και αν συνοικούν με τον αιτούντα γονέα, δεν λογίζονται ως προστατευόμενα Μέλη. Στον υπολογισμό του ποσού των 6.000 ευρώ, δεν λαμβάνονται υπόψη τα εξής εισοδήματα :

(α) Η διατροφή που καταβάλλεται στο τέκνο με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό συμφωνητικό.

(β) Το εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

ιδ. Για Λουτροθεραπεία (ΠΡΟΣΟΧΗ ισχύει μόνο για τους Αξκους ε.α.) :

(1) Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1139/ΤΒ’/2011, δικαίωμα υποβολής έχουν μόνο οι Αξκοι ε.α.

(2) Για να υπολογιστούν τα μόρια της Λουτροθεραπείας, θα πρέπει να συνυποβληθεί σχετική Γνωμάτευση, σε πρωτότυπη μορφή ή ευκρινές φωτοαντίγραφο, με ημερομηνία του τρέχοντος έτους 2024, από Στρατιωτικό Νοσοκομείο ή από το ΝΙΜΙΤΣ, θεωρημένη από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του Νοσοκομείου (όχι Διευθυντή Κλινικής ή Γραμματεία), όπου να αναγράφεται ότι συνιστάται ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ για βελτίωση της Υγείας του.

Προσοχή:   Όλα τα δικαιολογητικά που προαναφέρθηκαν, θα πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης εντός του έτους 2024, εκτός αν στην περιγραφή κάποιου από αυτά, αναγράφεται κάτι διαφορετικό.

Έντυπα Αιτήσεων

(1) Για τους Αξκούς ε.α., και χήρους-χήρες Αξκων ε.α.  Αίτηση.

(2) Για τις Ορφανικές Οικογένειες, δηλαδή για  τα Τέκνα, του αποβιώσαντος Αξκού ε.α., Αίτηση .

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Λγος (ΠΒ) ε.α. Γεώργιος Στέφος
Αντιπρόεδρος