Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Λάρισας – Μεταβολή λειτουργίας

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Συνταγματάρχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος