Νομικές ενέργειες που αναλαμβάνει η ΕΑΑΣ, σχετικά με το ΒΟΕΑ και την δημοσιευθείσα ΚΥΑ

Από τα κεντρικά της ΕΑΑΣ λάβαμε την παρακάτω ενημέρωση – ανακοίνωση:

Με την υπ’ αριθμ 01/11 – 1- 2023/14 απόφασή του το ΔΣ προέκρινε τους παρακάτω τρόπους δικαστικής αντίδρασης σχετικά με την ψηφισθείσα ΚΥΑ  Φ. 951.1/101/1243962/Σ. 5091  ΦΕΚ 6694/ Β’/2022 που αφορά στον τρόπο υπολογισμού του ΒΟΕΑ για τους μερισματούχους και τα τέκνα τους από το ΜΤΣ:

  1. Κατάθεση αιτήσεως αναστολής της ΚΥΑ στο ΣτΕ  με σκοπό να σταματήσει άμεσα η εφαρμογή της.
  2. Κατάθεση αίτησης ακύρωσης στο ΣτΕ  με σκοπό την ακύρωσή της και την εκ του μηδενός έναρξη συζητήσεως της.
  3. Τα ανωτέρω έχουν ανατεθεί στον Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου του Α.Π.Θ. κ Κώστα Χρυσόγονο με σκοπό την βέλτιστη   δυνατή εκπροσώπησή μας.
  4. Στην αίτηση ακύρωσης , αποφασίσαμε να μετέχουν για λόγους διασφάλισης του εννόμου συμφέροντος 25 συνάδελφοι και 24 δικαιούχα τέκνα ως συναιτούντες με το ελάχιστο αντίτιμο των 10 ευρώ έκαστος ώστε, να αποφευχθεί η πιθανότητα απόρριψής της, αφού στην ΕΑΑΣ είναι εγγεγραμμένα  και μέλη που δεν έχουν έννομο συμφέρον.
  5. Οι πρώτοι 49 αποφασίστηκε από το ΔΣ/ΕΑΑΣ να είναι εκ των διαμενόντων στο Λεκανοπέδιο Αττικής,  διότι για  αυτούς ΔΕΝ θα απαιτηθούν  επιπλέον έξοδα συμβολαιογραφικού εγγράφου (εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου. Εφόσον παραστεί ανάγκη  θα ζητηθεί και από τα κατά τόπους Παραρτήματά   μας να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να προστεθούν και άλλοι συναιτούντες που διαμένουν εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής
  6. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσουν οι συνάδελφοι στην Ε.Α.Α.Σ το αργότερο μέχρι την 10η Φεβ 2023 είναι τα παρακάτω ανά κατηγορία:

               α. Απόστρατοι μερισματούχοι του Μ.Τ.Σ με τέκνα (ανήλικα και ενήλικα)   που δικαιούνται ΒΟΕΑ:

(1) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

(2) Φωτοτυπία ΔΤ Αποστράτου εκδιδομένου από την Ε.Α.Α.Σ.

(3) Βεβαίωση κράτησης ποσού για ΒΟΕΑ για κάθε τέκνο από ΜΤΣ

(4)  Προσωπικά στοιχεία (ον/μο, πατρώνυμο, βαθμός ε.α., διεύθυνση κατοικίας), με ΑΦΜ και email

(5) Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας

β. Δικαιολογητικά τέκνων

(1) Προσωπικά στοιχεία (ον/μο, πατρώνυμο, βαθμός εα, διεύθυνση κατοικίας), με ΑΦΜ και email

(2) Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας

(3) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Μόνο για τα ενήλικα τέκνα)

(4) Βεβαίωση από ΜΤΣ ότι είναι δικαιούχος ΒΟΕΑ

γ. Για τον Ιδιώτη ΜΗ Στρατιωτικό γονέα

(1)  Προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, βαθμός εα Αξκου, διεύθυνση κατοικίας), με ΑΦΜ και email

(2) Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας

Η Ε.Α.Α.Σ. θα καταθέσει τα σχετικά   δικόγραφα μέχρι την 23η Φεβ.2023 ανυπερθέτως οπότε και εκπνέει η εκ του νόμου προβλεπόμενη προθεσμία των 60 ημέρων από τη δημοσίευση  της ανωτέρω ΚΥΑ.

Αθήνα 26 Ιαν 2023
το ΔΣ/ΕΑΑΣ

Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε αποστολή αλληλογραφίας ενδιαφερόμενων μελών,  θα γίνει από τα μέλη απευθείας στα κεντρικά της ΕΑΑΣ, χωρίς να παρεμβληθεί το Παράρτημα Λάρισας.  Τυχόν ερωτήσεις – απορίες, να υποβληθούν απευθείας στα κεντρικά.

Χαριλάου Τρικούπη 18Α, Αθήνα – Εξάρχεια, Τ.Κ.: 10679 ΑΤΤΙΚΗ

Τηλ.: 210-3633797, 210-3632964 Εσωτ.: 14 ή 15

Email: eaasgrammateia@gmail.com

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος