Βράβευση αριστούχων μαθητών Γ’ λυκείου, σχολ. έτους 2021-2022 (καταβολή χρημάτων)

Αγαπητά μέλη

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη διαχείριση χρηματικού της ΕΑΑΣ, σήμερα 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 πιστώθηκε στους λογαριασμούς των αριστούχων μαθητών και μαθητριών Γ΄ Λυκείουσχολικού έτους 2021-2022, χρηματικό βραβείο 320,00 €.

Η εμφάνιση των εμβασμάτων σε λογαριασμούς της ΕΤΕ είναι άμεση, ενώ σε λογαριασμούς των άλλων τραπεζών, η εμφάνιση των εμβασμάτων θα γίνει την επόμενη ημέρα.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου του Παραρτήματος Λάρισας της ΕΑΑΣ,  συγχαίρουν τους μαθητές και μαθήτριες και εύχονται να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους.

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Σχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος