Παράταση λειτουργίας πισίνας Θερινής ΛΑΦΛ

 

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Λάζαρος Τσαβδαρίδης         
Συνταγματάρχης (ΤΘ) ε.α.