Προσφορά σε μάσκες

Κοινοποιείται ενημέρωση της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, σχετικά με προμήθεια μασκών.

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Λάζαρος Τσαβδαρίδης         
Συνταγματάρχης (ΤΘ) ε.α.