Παραθερισμός Τέκνων ε.α. Στρατιωτικού Προσωπικού στις Θερινές Παιδικές Κατασκηνώσεις Έτους 2021

1. Σας γνωρίζουμε  ότι για την οικονομική επιδότηση αριθμού τέκνων για παραθερισμό σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις εσωτερικού και για συμμετοχή σε κατασκηνωτικά προγράμματα του εξωτερικού (μέσω του οργανισμού CLIMS), καθορίζονται τα παρακάτω:

α. Επιδοτούμενο Ποσό – Δικαιούχοι:

(1) Η επιλογή των τέκνων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν μοριοδότησης και η επιδότηση θα ανέλθει στο ποσό των 350 € ανά τέκνο.

(2) Δικαίωμα συμμετοχής στη μοριοδότηση έχουν και τα τέκνα του εν αποστρατεία στρατιωτικού προσωπικού, με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) Τα τέκνα που θα συμμετάσχουν, να έχουν γεννηθεί από 01 Ιανουαρίου 2005 μέχρι και 14 Ιουνίου 2015. Για τα κατασκηνωτικά προγράμματα του Οργανισμού CLIMS ισχύουν τα όρια ηλικίας που καθορίζονται για το κάθε πρόγραμμα.

(β) Όσοι υποβάλουν αίτηση παραθερισμού να έχουν την επιμέλεια των τέκνων που θα δηλώσουν για συμμετοχή και σε περίπτωση που δεν υφίσταται επιμέλεια, να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση του γονέα που έχει την επιμέλεια, η οποία να προσκομίζεται μαζί με την επιθυμία συμμετοχής (με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/Δήμο ή Αστυνομία).

(γ) Από τις διατιθέμενες θέσεις κάθε παραθεριστικής σειράς στο εν αποστρατεία στρατιωτικό προσωπικό διατίθενται το 6,7%. Μετά την τελική έγκριση του ΓΕΣ,  θα κοινοποιηθούν οι καταστάσεις των δικαιούχων.

2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση μόνο ταχυδρομικά, είτε στο Παράρτημα Λάρισας ή απ’ ευθείας στα Κεντρικά της Ε.Α.Α.Σ.,  συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι τις 7 Μαίου 2021, ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την υπόψη ημερομηνία δεν θα γίνουν δεκτές. Έντυπο αίτησης με οδηγίες συμπλήρωσης μπορείτε να κατεβάσετε από ΕΔΩ.

α. Αποστολή στα κεντρικά της ΕΑΑΣ στη διεύθυνση “Χαριλάου Τρικούπη 18Α, Αθήνα – Εξάρχεια, Τ.Κ.: 10679 Αττική

β. Τα μέλη του Παραρτήματός μας, που θα  επιλέξουν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο Παράρτημα Λάρισας, έχουν την υποχρέωση να παραδώσουν το σχετικό φάκελο (αίτηση+δικαιολογητικά) στο γραφείο μας, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, για ραντεβού (τηλ 2410623189, 2410200160).

3.  Για λόγους ταχύτητας, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν παράλληλα τις αιτήσεις  με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Γραμματεία της ΕΑΑΣ.στο eaasgrammateia@gmail.com.  

4. Συντονιστικές Οδηγίες:

α. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση υπέρβασης του ποσού του εδαφίου 1α(1) ανωτέρω, η επιπλέον δαπάνη καλύπτεται με μέριμνα των γονέων.

β. Οποιοδήποτε αίτημα για ακύρωση μετά την έκδοση της διαταγής με τους τελικούς δικαιούχους, να υποβάλλεται απευθείας στο ΓΕΣ/Δ3/2,  τηλ. 210-655-5176, e-mail: gesdendhs2@army.gr προκειμένου να καλύπτεται η κενή θέση από επιλαχόντες.

γ. Η καταβολή της επιδότησης θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του παραθερισμού των τέκνων (περί τα μέσα Οκτωβρίου 2021). Διαδικασία και απαραίτητα δικαιολογητικά θα γνωστοποιηθούν με νεότερο έγγραφο.

 

για το ΤΣ ΕΑΑΣ/Παράρτημα Λάρισας

Συνταγματάρχης (ΤΘ) ε.α. Λάζαρος Τσαβδαρίδης
Αντιπρόεδρος