Παραθερισμός Τέκνων ε.α. Στρατιωτικού Προσωπικού στις Θερινές Παιδικές Κατασκηνώσεις Έτους 2021 – Β

Σας γνωρίζουμε ότι με νεότερη δγη του ΓΕΣ η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για κατασκηνώσεις θέματος λήγει την  07 Μαϊου 2021.

Λοιπά, όπως αρχική ανακοίνωση.