Προαγωγή Αξκών βαθμού Άνχη ε.α. Προερχόμενοι από ΣΜΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ

Σας γνωρίζουμε ότι ψηφίστηκε πρόσφατα στην ΒτΕ ο ν. 4609/2019, άρθρο 11, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 67 τεύχος Α, με τον οποίο απονέμεται ο βαθμός του Σχη στους συναδέλφους ε.α προερχόμενους από ΣΜΥ που φέρουν τον βαθμό του Ανχη και έχουν 32 χρόνια υπηρεσίας.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώνουν την απαιτούμενη αίτηση, κοινοποιείται συνημμένα, η οποία να αποστέλλεται με μέριμνα των παραρτημάτων στην έδρα της ΕΑΑΣ.

Να ενημερωθούν τα μέλη μας που πληρούν τις αναφερόμενες προϋποθέσεις.

Η παρούσα ανακοίνωση αντικαθιστά την από 10 /5/2019 όμοια.

[pdf-embedder url=”https://eaaslarisas.grwp-content/uploads/2019/05/ΑΙΤΗΣΗ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ-1.pdf” title=”ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ”]

Υπτγος ε.α Δεβούρος Ιωάννης
Δνων Σύμβουλος